Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Cvičení z praktické stylistiky (žánry textů) (ACC100033)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC100033 - Cvičení z praktické stylistiky (žánry textů), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

 Seznámení studentů se stylovou diferenciací českého jazyka a se stylovou výstavbou textů různých typů. 

Sylabus

  Hlavní tematické okruhy: Základní útvary českého jazyka, prostředky spisovné a nespisovné, postavení tzv. obecné češtiny a dalších interdialektů. Stylová diferenciace českého jazyka, prostředky neutrální a stylově příznakové. Rozdíly mezi psanými a mluvenými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu. Stylizace obecné češtiny v umělecké literatuře a publicistice. Využití archaických a knižních jazykových prostředků v textu. Expresivita a její uplatnění v textech. Charakteristické rysy vybraných funkčních stylů (styl vědecký, prakticky odborný, administrativní, reklamní apod.). 

Literatura

  Čechová, M. a kol.: Současná stylistika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2008. Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2002 (vybraná hesla). Jelínek, M.: Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 1995, s. 701-782. Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia 1997. Müllerová, O. - Hoffmannová, J. - Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha : H + H 1992. 

Požadavky

Znalost základní odborné literatury, prokázání schopnosti charakterizovat stylové rysy textů. 

Garant

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.