Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura a kultura od roku 1939 do současnosti (ACC100034)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC100034 - Česká literatura a kultura od roku 1939 do současnosti, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tématické bloky: zimní semestrProtektorát: skryté cesty literatury: psychologická a historická próza (V. Řezáč, J. Havlíček, K. Schulz)Básnická generace protektorátu: od melancholie k syrovému tvaru (J. Orten a Skupina 42)Literatura 50. let: stalinismus, dogmatismus a budovatelský román (V. Řezáč, M. V. Kratochvíl, M. Pujmanová, V. Káňa)Schematismus ve filmu a hudběČSR: skryté cesty literatury podruhé: exil a literatura v katakombách (I. Blatný, V. Holan, J. Zahradníček, J. Kolář, J. Seifert)Ústup stalinismus: návraty a nově příchozí (F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek)Próza přelomu 50. a 60. let (J. Škvorecký, L. Aškenazy) Tématické bloky: letní semestrLéta šedesátá: poetika pábitelství a syrovost deziluze (B. Hrabal, M. Kundera, L. Vaculík)Nové podoby poezie 60. let (I. Wernisch, J. Hanzlík, V. Hrabě)Divadlo a dramatická tvorba (Semafor, Divadlo Na Zábradlí, J. Suchý, J. Šlitr, V. Hável, I. Vyskočil, Grossmann - Šimek)První fenomén 60. let: muzikál (Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů)Druhý fenomén 60. let: písničkáři (K. Kryl, J. Hutka)Experiment v literatuře a výtvarném umění (V. Páral. V. Linhartová, I. Vyskočil)Pražské Jaro 1969 a nástup normalizace, zrození disentu

Literatura

Primární literatura:Aškenazy, L.: Dětské etudyHanzlík, J.: LampaHavel, V.: Zahradní slavnostHavel, V.: AudienceHavlíček, J.: Smaragdový příbojHolan, V.: Noc s HamletemHrabě, V.: Báseň skoro na rozloučenouHrabal, B.: PábiteléHrabal, B.: Ingot a ingotiHrubín, F.: ProměnaKáňa, V.: Parta brusiče KarhanaKolář, J.: Prométheova játraKundera, M.: ŽertLinhartová, V.: Dům dalekoMikulášek, O.: Ortely a milostiPáral, V.: Soukromá vichřicePodivuhodní kouzelníci: čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945 - 1955Pujmanová, M.: Život po smrtiŘezáč, V.: NástupSeifert, J.: Píseň o ViktorceSkácel, J.: Co zbylo z andělaŠkvorecký, J.: Tankový praporVaculík, L.: SekyraVyskočil, I.: KostiWernisch, I.: Kam letí nebeZahradníček, J.: Znamení moci Doporučená literatura:Lehár J., Stich, A., Janáčková, J., Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku (1998)Další literatura bude upřesněna v průběhu semestru. Filmy:Dle technických a časových možností mohou být promítnuty tematicky relevantní filmy: Dovolená s Andělem (B. Zeman), Ucho (K. Kachyňa), Hoří, má panenko (M. Forman) aj.

Požadavky

Atestace:a)      zimní semestr (Z): podmínkou získání atestace je 1) pravidelná a aktivní účast (max. toleruji tři absence, vyšší počet absencí jen ze závažných důvodů, aktivní účastí rozumím pečlivou přípravu, tj. četbu předepsané literatura a ochotu zapojit se do diskuzí nad probíranou problematikou) a 2) krátký pohovor nad předem zvoleným tématem.b)      letní semestr (Zk): podmínkou získání atestace je 1) pravidelná a aktivní účast (viz výše) a 2) úspěšné složení ústní zkoušky, která se bude skládat z otázky čistě literárního charakteru (texty, autoři, literární kontext) a z otázky, prověřující studentovu schopnost uvažovat o dané problematice v širších souvislostech (širší umělecko-kulturní, společenské, teoreticko-estetické souvislosti).

Garant

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.PhDr. Tomáš Vučka

Vyučující

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.PhDr. Tomáš Vučka