Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Teoretické problémy studia bohemistiky - Věcné styly (ACC500005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC500005 - Teoretické problémy studia bohemistiky - Věcné styly, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům nové i tradičnější jazykovědné přístupy, které se aktuálně uplatňují v bohemistice, a podnítit studenty k samostatnému uvažování a diskusím o nich.

Sylabus

Návrh témat (v případě zájmu účastníků budou zařazena i témata další):České mluvnictví a slovníkářstvíTradiční a novější jazykovědné přístupy a studium českého jazykaKorpusová lingvistikaGenderová lingvistikaStylistika, teorie funkčních stylůJazyková situace v ČR; spisovná versus obecná čeština (historie a současnost diskusí)Internacionalizace české slovní zásobyTeorie parasystémuNové postupy v diachronním zkoumání češtiny Požadované vstupní znalosti: nic specifického

Literatura

Přednášky: Viz sylaby příslušných kurzů.Seminář: Literatura bude zadávána v průběhu kurzu podle výběru témat.

Požadavky

Zápočet: Aktivní práce v semináři zahrnující četbu zadané sekundární literatury a psaní resumé, popř. anotací určených studií. Závěrečný test.Zkouška: Atestace z psycholingvistiky a sociolingvistiky a rozhovor nad testem.

Garant

prof. Marie Čechová, DrSc.

Vyučující

prof. Marie Čechová, DrSc.