Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Poetika prózy, poezie a dramatu (ACC500010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC500010 - Poetika prózy, poezie a dramatu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tématické bloky:1. Literární teorie: koncepty, pojmy, metodologie2. Literární žánry a jejich proměny: lyrika, epika, drama3. Text a autor4. Proměny autora5. Recepce literárního textu: horizont očekávání, konkretizace, nedourčenost, distance6. Meze a možnosti interpretace7. Literární estetika: estetický objekt, estetická funkce, umělecký artefakt8. Intertextualita9. Naratologie, fikční literární svět, čas, prostor, pásmo postav

Literatura

Literatura:Bachtin, Michail M. Román jako dialog. Praha 1980.Bílek, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002.Eagleton, Terry. Úvod do literární teorie. Praha 2005.Eco, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.Glanc, Tomáš, ed. Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Brno 2003.Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.Ingarden, Roman. Umělecké dílo literární. Praha 1989.Jakobson, Roman. Poetická funkce. Praha 1995.Jankovič, Milan. Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991.Lotman, Jurij. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.Mukařovský, Jan. Studie I, II. Brno 2000, 2001.Müller, Richard - Šidák, Pavel: Slovník novější literární teorie. Praha 2012.Nünning, Ansgar. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006.Sedmidubský, Miloš, et al., eds. Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001.Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Praha 1933, 2003.Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha 2000.Vodička, Felix. Struktura vývoje. Praha 1998.

Garant

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.