Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vybrané problémy české literatury 20. století do r. 1939 II (ACC500012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC500012 - Vybrané problémy české literatury 20. století do r. 1939 II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tématické okruhy:1)      Formování Devětsilu v kontextu evropské avantgardy (expresionismus, kubismus, futurismus, dada, surrealismus)2)      Vymezení programu (Devětsil a lartpourlartismus, symbolismus a dekadence)3)      Proletariát, tendence a angažované umění (Devětsil a ideologická platforma)4)      Kolektiv a jedinec (Devětsil a problém individuality, odmítnutí psychologismu)5)      Mezi duchem a hmotou (Devětsil a metafyzika, problém utopického idealismu)6)      Cirkus i kovbojka (Devětsil a nové umělecké formy a žánry, kinematografie)7)      Od diktatury proletariátu k poetismu (proměna konceptu kolem roku 1923)8)      Zbásnění světa (Devětsil a krása všedního)9)      Objevení dálek (Devětsil a krása exotického)10)  Estetika prostoru (Devětsil a krajina)11)  Estetika prostoru (Devětsil a město)12)  Příliš mnoho krásy (Devětsil a smrt, bludný kruh avantgardy)

Literatura

Literatura:Biebl, Konstantin: Zloděj z Bagdadu. Praha, E. Janská 1925.Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Praha, J. Fromek 1928 nebo Praha, Československý spisovatel 1961.Hora, Josef: Pracující den. Praha, Holubice 1920 nebo Praha, Fr. Borový 1922.Konrád, Karel: Robinsonáda. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.Konrád, Karel: Dinah. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.Neumann, S. K.: Rudé zpěvy. Praha, Večernice 1923.Nezval, Vítězslav: Most. Brno, St. Kočí 1922.Nezval, Vítězslav: Pantomima (1924). In: Dílo Vítězslava Nezvala, sv. I. Praha, Československý spisovatel 1957.Nezval, Vítězslav: Akrobat (1927). In: Vítězslav Nezval: Básně noci. Praha, Odeon 1966.Nezval, Vítězslav: Básně noci. Praha, Odeon 1966.Seifert, Jaroslav: Město v slzách. Praha, R. Rejman 1921 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.Seifert, Jaroslav: Samá láska nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF. Praha, V. Petr 1925 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. II. Praha, Akropolis 2002.Schulz, Karel: Tegtmaierovy železárny. Praha, R. Rejman 1922.Schulz, Karel: Sever Jih Západ Východ. Praha, V. Vortel, R. Rejman 1923.Schulz, Karel: Dáma u vodotrysku. Praha, L. Kuncíř 1926.Vančura, Vladislav: Cesta do světa. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.Vančura, Vladislav: F.C. Ball. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.Wolker, Jiří: Host do domu. Plzeň, Beníško 1921.Wolker, Jiří: Těžká hodina. Praha, V. Petr a Tvrdý 1922. Sekundární literatura:Adlerová, Alena: České užité umění 1918-1938. Praha, Odeon 1983.Avantgarda známá a neznámá, ed. Štěpán Vlašín a kol. Praha, Svoboda 1971, zejména sv. I, II (též na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR).Brabec, Jiří, "Zrod české poválečné avantgardy". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.Brabec, Jiří, "Reinterpretací tradic k novému tvaru". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.Broučková, Veronika, "Mosty a opojení". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.Chvatík, Květoslav: Poetismus: Antologie. Praha, Odeon 1967.Magická zrcadla: antologie poetismu, ed. Marie Kubínová, Václav Kubín. Praha, Československý spisovatel 1982.Manifesty poetismu, ed. Vítězslav Nezval, Karel Teige. Praha, Odeon 1928.Poppová, Věra: Český poetismus. Praha 1950.Revoluční sborník Devětsil, ed. Karel Teige, Jaroslav Seifert. Praha, Večernice 1922 (nebo též reprint, vyd. Praha, Akropolis 2010).

Garant

PhDr. Tomáš Vučka