Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Estetika a poetika české moderny (ACC500092)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC500092 - Estetika a poetika české moderny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické bloky:Vymezení pojmů: moderna, modernita, symbolismus, dekadence.Evropský kontext: kořeny moderny a modernity.Estetika a teorie moderny. Přístupy, koncepty, literárně-vědná kritika.Symbolismus v poezii a výtvarném umění: hledání harmonie univerza.Dekadence: proměny a umělecké fáze.Smrt, chorobnost a satanismus v dekadentní poezii a výtvarném umění.Femme fatale: obraz lásky a ženy v umění české moderny.Estetika umělého: česká alternativa dandysmu a hyperego.

Garant

PhDr. Tomáš Vučka

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka