Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět 3,4,5 vol Interpretace literárních textů I. (ACCE00029)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACCE00029 - 3,4,5 vol Interpretace literárních textů I., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Primární literatura:Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Praha, J. Fromek 1928 nebo Praha, Československý spisovatel 1961.Nezval, Vítězslav: Básně noci. Praha, Odeon 1966.Nezval, Vítězslav: Žena v množném čísle. In: Vítězslav Nezval: Básně III. Brno, Host 2012.Seifert, Jaroslav: Město v slzách. Praha, R. Rejman 1921 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.Seifert, Jaroslav: Samá láska nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF. Praha, V. Petr 1925 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. II. Schulz, Karel: Sever Jih Západ Východ. Praha, Malvern 2012.Schulz, Karel: Dáma u vodotrysku. Praha, Malvern 2012.Vančura, Vladislav: Cesta do světa. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.Vančura, Vladislav: F.C. Ball. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.Wolker, Jiří: Host do domu. Plzeň, Beníško 1921.Wolker, Jiří: Těžká hodina. Praha, V. Petr a Tvrdý 1922. Sekundární literatura:Avantgarda známá a neznámá, ed. Štěpán Vlašín a kol. Praha, Svoboda 1971, zejména sv. I (vybrané texty, přístupné též na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR: publikace > Edice E > Vstup do Edice E > Antologie > Avantgarda > Sv. I.).Bílek, Petr: Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.Brabec, Jiří, "Zrod české poválečné avantgardy". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.Brabec, Jiří, "Reinterpretací tradic k novému tvaru". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.Broučková, Veronika, "Mosty a opojení". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.Culler, Jonathan. "Jazyk, význam a interpretace." In: Krátký úvod do literární teorie, s. 64-78. Brno 2002.Culler, Jonathan: "Narativ." In: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002, s. 92-103.Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha, Karolinum 2004.Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.Iser, Wolfgang. "Apelová struktura textů. Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy." In: Čtenář jako výzva, Brno 2001, s. 39-61.Lachmannová, Renate. "Intertextualita a dialogičnost." In Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 243-270.Mukařovský, Jan. "Záměrnost a nezáměrnost v umění." In Studie I, 353-388. Brno 2000.Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Periplum 2008.Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha 1969. Též in: Poetika, interpretace, styl, s. 29-169. Praha 2008.

Požadavky

Atestace: Podmínky pro získání atestace (Zk): a) pravidelná a aktivní účast na kurzu (tj. max. tři absence, více absencí jen ze závažných důvodů, aktivní příprava - četba, zapojení se do diskuzí), b) předložení a úspěšné obhájení písemné práce na předem domluvené a prodiskutované téma (cca 5 normostran, Word, Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5).

Garant

PhDr. Tomáš Vučka

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka