Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny hluchoty (ACN100117)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100117 - Dějiny hluchoty, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Představit studentům dějiny hluchoty jako jeden z pilířů poznatků o této komunitě.

Sylabus

Seminář se zaměřuje na takové otázky, jejichž pochopení je nezbytné pro orientaci studentů v diachronním pohledu na neslyšící, jejich komunitu a vztah většinové společnosti k neslyšící menšině. V předmětu budou probrána tato témata: Významné neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osobnosti; Dějiny vzdělávání neslyšících ve světě; Dějiny spolků neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých; Časopisy sluchově postižených; Kulturní aktivity (literatura, divadlo, tlumočené divadlo); Dějiny sportu českých neslyšících; Přijetí Zákona o znakové řeči a jeho dopad na komunitu Neslyšících.

Literatura

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. 2. vyd. Praha: FRPSP, 1999. ISBN 80-7216-096-6.HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha: FRPSP, 1998. ISBN 80-7216-075-3.HRUBÁ, I.: Organizace sluchově postižených v ČR po r. 1989. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2002.HRUBÝ, J.; HRUBÁ, I.  Neslyšící v dějinách. Velký ilustrovaný příběh o cestě neslyšících od vysmívání k plnému rovnoprávnému uplatnění ve společnosti. [CD-ROM] Praha: FRPSP, 2005.PÁNEK, P. Dějiny sportu českých neslyšících. Bakalářské práce. Praha: FF  UK, 2009. Další literatura a studium historických pramenů v Informačním centru pro hluchotu, Hábova 1571, Praha 5 -Stodůlky, dle zadání vyučujícího kurzu. 

Garant

Mgr. Radka Nováková