Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kultura českých neslyšících (ACN100119)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100119 - Kultura českých neslyšících, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit se s komunitou českých Neslyšících, její kulturou, pravidly chování a dalšími specifiky.

Sylabus

Předmět se zaměřuje na základní problémy kulturní a jazykové komunity českých neslyšících v blocích věnovaných těmto okruhům: Komunita/komunita neslyšících a jejich význam. Čeští Neslyšící vs. Neslyšící v zahraničí.  Vztahy lidí se sluchovým postižením v komunitě a mimo komunitu Neslyšících. Deafhood, audismus a další související terminologie. Významné osobnosti neslyšících u nás i v zahraničí.  Zaměstnání neslyšících v minulosti a v současnosti. Organizace N/neslyšících/lidí se SP - u nás i v zahraničí. Mezinárodní znakový systém. Subkomunity Neslyšících. Specifické projevy kultury neslyšících. Kompenzační pomůcky a služby.  Legislativa.Součástí semináře budou i přednášky pozvaných hostů, exkurze a účast na přednáškách a akcích N/neslyšících pořádaných různými organizacemi.

Literatura

HOMOLÁČ, J. Komunikace Neslyšících. Praha: FF Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-85899-40-X.KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-20-8.LANE, H.  Pod maskou benevolence: Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Universita Karlova v Praze, 2013. ISBN 978-80-246-2449-5.NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-08-6.PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-06-2.PŮLPANOVÁ, L. (ed.) Dívej se, povídám… Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících.  1. vyd. Praha: ČUN, 2006.REDLICH, K. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-02-4.REDLICH, K. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-03-1.STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-85899-45-0.kol. autorů. Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Praha: FRPSP, 2012. ISBN 978-80-86792-26-2.BAUMAN, H. - Dirksen, L. Open Your Eyes: Deaf Studies Talking.USA: University of Minnesota Press, 2008. ISBN 978-0-8166-4619-7LADD, P. Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Great Britain: Cromwell Press Ltd, 2003. ISBN 1-85359-545-4.LANE, H. - BAHAN, B. - HOFFMEISTER, R. A Journey Into the Deaf-World. San Diego, CA: DawnSignPress. 1996. ISBN 0-915035-63-4.PADDEN, C. - HUMPHRIES, T. Deaf in America: Voices from a Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press,1988. ISBN 0-674-19424-1. Další www stránky pro neslyšící u nás a ve světě, časopisy dle zadání vyučujícího kurzu.

Požadavky

Zápočet: aktivní účast na seminářích (exkurzích, akcích) - min. 75% účast, plnění zadávaných úkolů, portfolio zápisků z prostudované literatury.Zkouška: písemná zkouška prověřující znalost odpřednášené látky (min. úspěšnost 70%).

Garant

Mgr. Radka Nováková

Vyučující

Mgr. Radka Nováková