Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Technika a metody filologické práce (ACN100121)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100121 - Technika a metody filologické práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování předmětu budou studenti schopni definovat problém, kterým se chtějí zabývat, stanovit hypotézy, vybrat si vhodnou výzkumnou metodu, navrhnout design výzkumu a následně provést vlastní výzkum, kterým hypotézy ověří.

Sylabus

Náplň semináře budou tvořit tyto aktivity: výběr a definice problému, který vyžaduje výzkum; stanovení hypotéz; přehled výzkumných metod; vytvoření designu výzkumu a jeho veřejná prezentace; realizace výzkumu; vyhodnocení dat; zpráva o průběhu výzkumu a jeho výsledcích.

Literatura

Doporučená literatura:ČERMÁK, F. Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. Praha: Karolinum, 1997.ČERMÁK, F., BLATNÁ, R. Jak využívat Český národní korpus. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2005.DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.BERNARD, H. R. Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches [online]. Lanham, New York, Toronto, Oxford: AltaMira Press, 2006. Dostupné z: http://www.antropocaos.com.ar/Russel-Research-Method-in-Anthropology.pdfDÖRNIEY, Z.: Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. New York, NY - Abingdon: Routledge, 2010.GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.LITOSSELITI, L.,ed. Research methods in linguistics. London: Continuum, 2010.RASINGER, S. Quantitative research in linguistics: An Introduction. London: Continuum, 2008.ŠVEC, Š. et al. Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido, 2009.VOLÍN, J. Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha, 2007.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (účast min. 75 %), návrh a realizace vlastního výzkumu, písemná zpráva o průběhu výzkumu a jeho výsledcích.

Garant

Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D.