Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do odborného modulu (ACN100128)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100128 - Úvod do odborného modulu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je získat základní přehled o problematice lexikografie, zejm. lexikografie znakových jazyků a jejích specifik, o metodách výzkumu a sběru materiálu ve znakovém jazyce a o tvorbě jazykových korpusů. 

Sylabus

Seminář je všeobecným úvodem k seminářům odborného modulu. Přináší základní vhled do problematiky tvorby jazykových korpusů, lexikografie (zejm. znakových jazyků), metod výzkumu znakových jazyků, sběru materiálu ve znakovém jazyce a práce s fotoaparátem, videokamerou a počítačem. 1.    Lexikografie a slovníky mluvených jazyků.2.    Lexikografie a slovníky znakových jazyků.3.    Korpusy mluvených a psaných jazyků.4.    Korpus DEAF. 5.    Korpusy znakových jazyků.6.    Metody výzkumu a sběru materiálu ve znakovém jazyce. Součástí semináře jsou exkurze (Český národní korpus, Lexikografické oddělení ÚJČ).

Literatura

BENEDIKTOVÁ, D. Korpus psané češtiny českých neslyšících. Bakalářská práce. Praha: ÚČJTK, 2010.BENEDIKTOVÁ, D. Korpus psané češtiny českých neslyšících. In Čeština ve výuce neslyšících. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Výmolova 169, Praha 5, 150 00 - JC Ulita, 2011.BÍMOVÁ, P. Slovník český znakový jazyk/čeština. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2003.ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R. (eds.) Manuál lexikografie. Praha: Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1995.ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R. (eds.) Jak využívat Český národní korpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R. (eds.) Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Ústav českého národního korpusu, 2006.LANGER, J. CD-ROM jako nosič slovníků znakového jazyka. In Trendy technického vzdělávání 2001 (dodatky). Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27-29.MACHOVÁ, S. Lexikografie, In Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvožení slov, lexikografie, slang). Praha: UK, 1998, s. 61-84. MILLER, CH. Some reflections on the need for a common sign notation. Sign language and linguistics 4: 1/2 (2001), s. 11-28.OKROUHLÍKOVÁ, L. Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace - zápis českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.OKROUHLÍKOVÁ, L. - SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P. Rysy přirozených jazyků: Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie: Slovníky českého znakového jazyka. Praha : ČKTZJ, 2008. Sign Transcription and Database Storage of Sign Information. Sign language and linguistics 4: 1/2, 2001.RICHTEROVÁ, K. Korpus DEAF - psané texty českých neslyšících. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, 1, s. 65-78.ŠEBESTA, K. - ŠKODOVÁ, L. et. al. Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec: TUL, 2012.WAGNEROVÁ, J. Lexikografické zpracování znakových jazyků. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2004.Diplomové a bakalářské práce zabývající se výzkumem znakového jazyka. Slovníky češtiny a slovníky znakových jazyků.Materiály z přednášek z The International Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics (CSIL 2014), FF UK Praha.Další literatura bude upřesněna a doplněna v průběhu semestru. 

Požadavky

Aktivní účast na semináři, min. 75% přítomnost na seminářích a na exkurzích, průběžné plnění zadávaných úkolů a zápočtový test (minimální úspěšnot 70 %).

Garant

Mgr. Radka Nováková

Vyučující

Mgr. Radka Nováková