Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Gramatika znakových jazyků (ACN100130)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100130 - Gramatika znakových jazyků, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty se základy gramatiky českého znakového jazyka (i v kontrastu s gramatikou češtiny).

Sylabus

Na obecně podané výklady o gramatice (a jejích různých pojetích) navazují informace o charakteristických strukturních rysech gramatiky českého znakového jazyka v blocích věnovaných okruhům lineárnost vs. simultánnost, manuální a nemanuální ve znakových jazycích (ve vztahu k verbálnímu a neverbálnímu v komunikaci), výpověď ve znakovém jazyce (a znakosled), zájmena + jiné typy tzv. zástupek v znakovém jazyce a jejich funkce v konstrukci výpovědních celků, povaha a funkce klasifikátorů, povaha a funkce specifikátorů velikosti a tvaru, otázky a zápor, kategorie sloves znakového jazyka, typy sloves a jejich flexe, vyjadřování času, pluralizace.

Literatura

Povinná literaturaBRENNAN, M. Word Order. Introducing the Issues. In Brennan, M. (etc.) (eds) Word-Order Issues in Sign Language. Durham: International Sign Linguistic Ass., 1994, s. 9-45.HRONOVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk III. Tvoření tázacích vět. Speciální pedagogika, 2002, roč. 12,  č. 2, s. 113-123.KLIMA, E.; BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, MA : Harvard Univ. Press, 1979, s. 225-242.MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální pedagogika, 2003, roč. 13,  č.2, s. 89-98.MACUROVÁ, A., BÍMOVÁ, P. Poznáváme český znakový jazyk II. Slovesa a jejich typy. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 5, s. 285-296.MACUROVÁ, A., PETŘÍČKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 2, s. 107-126.MACUROVÁ, A.; VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, roč. 15, č. 4, s. 22-35.MOTEJZÍKOVÁ. J. Poznáváme český znakový jazyk V. Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2003, roč. 13,  č. 3, s. 218-226. VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk VI. Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14,  č. 1, s. 16-27.základní pojmy gramatiky z příruček dle vlastního výběru Doporučená literatura BAKER, CH. Sentences in American Sign Language. In BAKER, CH; BATTISON, R. (eds) Sign Language and the Deaf Community. Washington, D.C. : National Association of the Deaf, 1980, s. 75-86.DEUCHAR, M. British Sign Language. London : Routledge &Kegan Paul, 1984, s. 1-26, 47-105.KYLE, J.; WOLL, B. Sign Language. The Study of Deaf People and Their Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993, s. 131-161. WILBUR, R. American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions. Boston (etc.): Little, Brown and Comp., 1987, s. 115-131, 139-153.

Požadavky

Zápočet: Aktivní účast na semináři, průběžné studium zadávané literatury, prezentace vybraného tématu.Zkouška: Znalost odpřednášené látky a povinné odborné literatury. Minimální úspěšnost v písemné zkoušce 65%.

Garant

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.Mgr. Radka Nováková