Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul odborný 1 (ACN100136)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100136 - Modul odborný 1, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení se s lexikografií obecně a s lexikografií znakových jazyků. Analýza  nejrůznějších slovníků znakových jazyků.

Sylabus

Seznámení s lexikografií obecně (tvorba slovníků, typologie slovníků) a s lexikografií znakových jazyků (metodologie sběru materiálu, sestavení hesláře, organizační principy slovníku, nosič slovníku atd.). Na základě obecných teoretických znalostí budou rozebrány všechny existující slovníky české znakové řeči  a českého znakového jazyka  (knižní, na videokazetách, na CD-ROMech, internetové). Rozebrány budou také vybrané zahraniční slovníky. 1. Vymezení lexikografie2. První pokusy o zaznamenání znaků - první slovníky znakového jazyka v 18. - 19. století3. Typologie slovníků4. Stavba heslové stati5. Sestavování hesláře a sběr jazykového materiálu6. Zachycení znaku (notační zápis, kreslený obrázek, fotokrafie, videonahrávka, avatar, slovní popis)7. Médium uložení slovníku a jeho uspořádání8. Znakový jazyk, znakovaná čeština, "znaková řeč" ve slovníku9. Knižní slovníky ČZJ10. Slovníky a výukové kurzy "české znakové řeči" na videokazetách11. Elektronické slovníky ČZJ na CD/DVDromech12. Internetové slovníky ČZJ13. Elektronické multimedia v ČZJ14. Vybrané zahraniční slovníky znakových jazyků

Požadavky

Aktivní účast na semináři (min. 75% účast), plnění zadávaných úkolů, referáty, ústní rozprava nad probranou látkou. 

Garant

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.