Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul odborný 2 (ACN100137)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100137 - Modul odborný 2, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení s různými notačními systémy ZJ, jejich pozitivy a negativy a využitím v praxi.

Sylabus

Notace znakového jazyka: seminář se zabývá různými možnostmi zápisu znakových jazyků (transkripce glosami, slovní popis, notační systémy). Největší pozornost je věnována notačním (transkripčním) systémům, které se snaží pomocí různých typů symbolů, které jsou více či méně ikonické, zapsat jednotlivé složky znaku buď z hlediska fonologického, nebo fonetického. Většina notací se zaměřuje pouze na zápis manuální složky znaku, některé notace i na nemanuální složku znaku. Podrobně jsou probrány ve světě nejpoužívanější notace: Stokoes’notation systém (SNS) a jeho modifikace pro ČZJ, Edinburský nemanuální notační systém (ENCS), Hamburský notační systém (HamNoSys), SignWriting a  notační systém Berkeley.

Literatura

BÉBIAN, A. Mimographie ou essaie d´écriture propre à régulariser le langage des sourds-muets. Paris, 1825. [online] Dostupné z: http://www.cultura-sorda.eu/resources/Bebian_Mimographie_1825.pdfBRENNAN, M. et al. Words in hand. A structural analysis of the signs of British Sign Language. Edinburgh: Moray House Coll of Education, 1990.COLVILLE, M. D. The Edinburgh non-manual coding system (ENCS). In TERVOORT, Bernard T. (ed). Signs of life. Proceedings of the Second European Congress on Sign Language Research, Amsterdam July 14-18, 1985. Amsterdam: Univ. of Amsterdam, 1986, s. 204-208FISHER, R. The Notation of sign languages: Bébian´s Mimographie, In: BOS, H., SHREMER, G. M., eds. Sign language Research 1994: Proceedings of the fourth European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. Hamburg: Signum, 1995, s. 285-302.HamNoSys 3.0. (course paper) [online]. Dostupné z: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/HamNoSys/HamNoSysErklaerungen/englisch/ Contents.htmlHamNoSys 4.0. (course paper) [online]. Dostupné z: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/HamNoSys/HNS4.0/HNS4.0eng/Contents.html HamNoSys 4.0. [online]. Dostupné z www: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/HamNoSys/HNS4.0/englisch/HNS4.pdf HANKE, T., PRILLWITZ, S. syncWRITER Integrating Video into the Transcription and Analysis of Sign Language. In: BOS, H. F., SCHREMER, G. M., eds. Sign Language Research 1994: Proceedings of the Fourth European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. (International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, 29) Hamburg: Signum, 1995, s. 303-311.History of Signwriting [online]. Dostupné z: http://signwriting.org/library/history/index.htmlHOINTING, N., SLOBIN, D. I. Transcription as a tool for understanding the berkeley transcription systém for sign language research (BTS). 2002, 16 s. Dostupné z: http://ihd.berkeley.edu/btsforsignlanguage.pdf MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi. Speciální pedagogika, 1996, roč. 6, č. 1, s. 5-19. MAREŠ, J. Orální komponenty v českém znakovém jazyce. Praha, 2011. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.MILLER, Ch. Some reflections on the need for a common sign notation. Sign language & linguistics vol. 4, num.1-2, 2001, s.11-28. OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace – zápis českého znakového jazyka. Praha: ČKTZJ, 2008.OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace – zápis českého znakového jazyka. Praha, 2012. Disertační práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra speciální pedagogiky.PRILLWITZ, S. et al. HamNoSys. Version 2.0, Hamburger Notationssystem für Gebärdensprache. Eine Einführung. (Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, 6), Hamburg: Signum, 1989.PRILLWITZ, S., ZIENERT, H. Hamburg Notation System for Sign Language: Development of a sign writing with computer application. In: PRILLWITZ, Siegmund, VOLLHABER, Tomas (eds). Current trends in European Sign Language Research. Proceedings of the 3rd European Congress on Sign Language Research. Hamburg July 26-29, 1989. (International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, 9) Hamburg: Signum, 1990, s. 355-379RICHTEROVÁ, K. Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce. Praha, 2006. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.Sign language & linguistics. Sign Transcription and Database Storage of Sign Information. vol. 4, num.1-2, 2001.SignWriting® Site. [online]. Dostupné z: http://www.signwriting.org/SignWriting – znakopis. [online]. Dostupné z: http://ruce.cz/znakopisSLOBIN, D. I. et al. The Berkeley transcription systém (BTS) [online]. Dostupné z: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Intersign/Workshop4/Slobin_Hoiting.htmlSLOBIN, D. I. et al. Sign language transcription at the level of meaning components: The Berkeley Transcription Systém (BTS) . Sign language and linguistics, vol. 4, num.1-2, 2001, s 63-104.STOKOE, W. C. Sign language structure. In: Annual Review of Anthropology 9, 1980, s. 365–470.STOKOE, W. C. Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. 2. ed. Silver Spring, Md.: Linstok Pr., 1993. STOKOE, W. C., CASTERLINE, D. C., CRONEBERG, C. G. (eds). A dictionary of American Sign Language on linguistic principles. new ed. Silver Spring, MD: Linstok Pr., 1976.The Berkeley Transcription System (BTS) Manual [online]. Dostupné z: http://childes.psy.cmu.edu/manuals/bts.pdf Universal learning design – inovace interpretačních a komunikačních služeb. Slovník českého znakového jazyka online. [online]. Dostupné z: http://sites.google.com/site/cominproject/klicove-aktivity/slovnik-ceskeho-znakoveho-jazyka-onlineWÖHRMANN, S. Handbuch zur Gebärdenschrift. Hamburg: Verlag Birgit Jacobsen, 2005.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadávaných úkolů, referát, prokázání schopnosti prakticky využít vybrané notační systémy.

Garant

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.