Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul odborný 3 (ACN100138)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100138 - Modul odborný 3, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie a praxe metodiky výzkumu znakových jazyků (v této souvislosti také s projektovým managementem), se specifiky korpusů znakových jazyků (v komparaci s korpusy jazyků mluvených) a se specifiky tvorby testů znakových jazyků. Po absolvování předmětu by měl být student také umět pořídit, zpracovat a afetivně využít záznamy projevů v českém znakovém jazyce (fotografie, videozáznamy).  

Sylabus

Martin ŤulákStudenti budou seznámení se základními funkcemi digitálního fotoaparátu a digitální videokamery a jejich využitím v praxi. Seminář se bude věnovat praktickému nácviku fotografování, zejména statických objektů - osob produkujících znaky znakového jazyka (popř. prstovou abecedu, pomocné artikulační znaky, tvary ruky) a natáčení neslyšících i slyšících osob při produkci znakového jazyka v ateliéru i v přirozeném prostředí (jedná se zejména o statické i dynamické  záznamy jednoho objektu, řízené komunikace dvou a více objektů či přirozené komunikace dvou a více objektů). Studenti by měli být schopni vytvořit vhodné podmínky pro fotografování  a natáčení v ateliéru, ale i mimo něj (světelné podmínky, volba vhodného pozadí, oblečení modelu atd.). Student by měl být schopen v přiměřené kvalitě (správná obrazová skladba, velikost záběru atd.) zachytit vše relevantní pro daný úkol. Absolvent semináře by měl také umět upravit pořízené fotografie a natočený materiál na počítači (propojení fotoaparátu a kamery s počítačem, nahrání  do počítače, opatření fotografií nápisy, šipkami či jinými symboly, úprava barevnosti fotografií, sloučení fotografií, střih videozáznamu, opatření záznamu titulky atd.) a příp. vhodně umístit editované fotografie a videozáznamy do webového prostředí.  dr. PetráňováKurz se bude zabývat různými metodami výzkumu a technického zpracování projevů ve znakových jazycích - v té souvislosti budou studenti seznámeni i s relevantními nástroji (ELAN atd.). Zvláštní pozornost bude věnována korpusům znakových jazyků a tvorbě testů znakových jazyků. V návaznosti na probíraná tmata budou studenti také seznámeni s obecně platnými zásadami projektového managementu a jejich vhodnou aplikaci v oblasti Deaf Studies.

Literatura

dr. Petráňová BARKER, S., COLE, R. : Projektový management pro praxi. Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají, Praha: Grada 2009.BLATNÁ, R. - ČERMÁK, F. (ed): Manuál lexikografie. Praha : H & H, 1995, s. 50 - 71.HÁDKOVÁ, M: Čeština z druhé strany aneb Čeština v roli jazyka nemateřského, Ústí n. Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010.HAUG, T. :  Adaptation and evaluation of a computer-based receptive skills test for German Sign Language - Report of an ongoing research project. In Gebärdensprachlinguistik und Gebärdensprachkommunikation - Referate der VERBAL-Sektion "Gebärdensprachlinguistik und -kommunikation", 34. Österreichische Linguistiktagung an der Universität Klagenfurt am 8.12.2006 (pp. 73-84). Dostupné z: http://www.uni-klu.ac.at/zgh/downloads/downloadB13.pdf#page=77HAUG, T. - MANN, W. Adapting tests of sign language assessment to other sign languages - a review of linguistic, cultural, and psychometric problems. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2008, 13, 1, s. 138-147.HRONOVÁ, K., TURZÍKOVÁ, M. Čeština pro cizince. Plzeň : Fraus, 1998.HRONOVÁ, A. -  ŠTINDLOVÁ, B.:  Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2010.CHMÁTALOVÁ, Z:Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí. Praha : FF UK, bakalářská práce, 2011.MACUROVÁ, A. a kol.: Čeština pro neslyšící: Zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině. [CD-ROM] Praha : FRPSP, 2007MALLER, S. J. - SINGLETON, J. L.- SUPALLA, S. J. - WIX, T. The Development and Psychometric Properties of the American Sign Language Proficiency Assessment (ASL-PA). Journal of Deaf studies and Deaf education, 1999, r. 4, č. 4, s. 249-269.MILLER, Ch. : Some reflections on the need for a common sign notation. In: Sign language and linguistics 4: 1/2 (2001), s. 11-28NEIDLE, C. : SignStream?: A database tool for research on visual-gestural language. In: Sign language and linguistics 4: 1/2 (2001), s. 203-214.PETRÁŇOVÁ, R.:  Výuka českého znakového jazyka na školách pro sluchově postižené jako východisko k dalšímu jazykovému vzdělávání neslyšících dětí. In Čeština ve výuce neslyšících - elektronický sborník (Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy.) Praha : Jazykové centrum Ulita, 2011. ISBN: 978-80-87526-05-7.SERRJ společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.RICHTEROVÁ, K.: Korpus Deaf: psané texty českých neslyšících. SALi, 2011/1, s .65-78.Sign language and linguistics Sign Transcription and Database Storage of Sign Information 4: 1/2, 2001.ŠEBESTA, K.: Korpusy češtiny a osvojování jazyka. SALi, 2010/2, s. 11-33.Workshop SERRJ a znakové jazyky: http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/be_user/ew_docs/10-112_Programme.pdf&t=1335996045&hash=c57c2330baa76b5c96a711da0c3aab8d6ae7f66d Anvil. Dostupné z www: http://www.dfki.de/~kipp/anvil/D-Signs  (Distance online training in sign language for Europe). Dostupné z http://www.dsigns-online.eu/index.php?lang=czElan. Dostupné z www: http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Other-VIDEO-Tools/ELAN.shtmlEvropské jazykové portfolio: Dostupné z http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-jazykove-portfoliohttp://www.auslan.org.au/http://www.bslcorpusproject.org/publications-and-presentations http://www.korpus.cz http://www.ru.nl/corpusngten/view-movies/watch-clip/http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/publications.htmlSign Stream. Dostupné z www:  http://www.bu.edu/asllrp/signstream/downloads.htmlSINGLEF. Dostupné z http://www.opensign.org/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=99&Itemid=4)SyncWRITER. Dostupné z www: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Software/syncWRITER/ info.html  Martin Ťulák: Inkscape. odkaz:  http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/vektorove_editory/inkscape/ LINDER, P.: Velká kniha digitální fotografie.  Brno: Computer Press, 2008 BÁBÍČEK, R.: Digitální video na počítačí. Brno : Computer Press, 2006. PECINOVSKÝ, J.: Digitální video.  Praha: Grada Publishing, 2009 LAJDAR, M.: 333 tipů a triků pro digitální video. Brno: Computer Press, 2013 KRÁL, M.: Adobe Photoshop CS5. Praha: Grada Publishing, 2011 BARTOŠ, M.: Fotografujeme portréty. Brno: Computer Press, 2013 HOLÝ, S.: Digitální fotografie a její zpracování. Praha : Oeconomica, 2005. OLSENIUS, R.: Digitalní video. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2009 JELÍNEK, P.: Videokamery. Brno : Computer Press, 2003. JOHNSON, D.: Jak využívat digitální fotoaparát. Praha : SoftPress, 2004. KLATOVSKÝ, K.: Windows Live Movie maker nejen pro školy. (staženo: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150250162842401&comments) [online 11-09-2011] KRÁL, M., ŠROM, L.: Microsoft Front Page 2003. Brno : Computer Press. 2006 KING, J.: Upravujeme digitální fotografii ve Photoshopu. Praha : Grada, 2006. LEEDS, Ch.: Microsoft Expression Web 2. Brno : Computer Press, 2009. MATOUŠEK, J., JIRÁSEK, O.: Natáčíme a upravujeme video na počítači. Brno : Computer Press, 2003. NEFF, O.: Fotografování s digitálním fotoaparátem: rady, návody, technika. Praha : Institut digitální fotografie, 2003.WILLMORE, B.: Velká kniha k Adobe Photoshop CS2. Brno : Computer Press, 2007.

Požadavky

Dr. Petráňová: Aktivní účast na semináři (min. 70 %), plnění průběžně zadávaných úkolů a splnění semestrálního projektu. Martin Ťulák: Aktivní účast na semináři, plnění zadávaných úkolů, seminární práce, splnění kompletní práci, tvorba HTML stránky Malý multimediální materiál s ZJ.

Garant

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.PhDr. Klára Richterová