Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Praxe odborná (ACN100145)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100145 - Praxe odborná, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Student by měl prakticky využít teoretické i praktické znalosti nabyté v průběhu předmětů odborného modulu. Dle možností jsou studenti zapojeni do právě probíhajících projektů (např. tvorba slovníků znakového jazyka apod.), popř. pod vedením vedoucího odborné praxe vytváří projekt vlastní (např. výukový CD-ROM pro neslyšící, CD-ROM slovník znakového jazyka).

Literatura

BÉBIAN, A.  Mimographie ou essaie d´écriture propre à régulariser le langage des sourds-muets. Paris, 1825.BÍMOVÁ, P. Slovník český znakový jazyk/čeština. [Diplomová práce] FF UK : Praha 2003.Bonnal-Verges, F.  Langue des signes française: des lexiques des XVIIe et XIX siècles à la dictionnarique du XXIe siècle, in: Glottopol, 7, 2006.BORNSTEIN, H., HAMILTON, L.B. Recent National Dictionaires od Signs, in: Sign Language Studies 1, 1972.BRIEN, D., BRENNAN, M. Sign Language Dictionaries: Issues and Developments,  in: Sign Language Research 1994, 1995, 313-338.BUZÁSSYOVÁ, K. et al. Česká a slovenská výkladová lexikográfia na začiatku 21. storočia: súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Principy a metódy tvorby výkladového slovníka. Brno: Tribun EU, 2011.CARMEL, S.J. A Checklist of Dictionaries of National Sign Languages of Deaf People, in: Sign Language Studies 76, 1992.ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992.ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika, Praha: Lidové noviny, 2010.ČERMÁK, F., BLATNÁ, R. a kol. Manuál lexikografie. Jinočany: H&H, 1995.FISHER, R.  The Notation of sign languages: Bébian´s Mimographie, In: BOS, H., SHREMER, G. M., eds. Sign language Research 1994: Proceedings of the fourth European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. Hamburg: Signum, 1995, s. 285-302.HABARTA, M. Animace znakového jazyka z notačního zápisu. Praha, 2008. Diplomová práce. České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky.HARTMANN, R.R.K., JAMES, G.: Dictionary of lexicography, London, 2002.HOLUBOVÁ, M., NAJMANOVÁ, M. Než půjdeme do školy. ČDS, roč. 10, 2002,č. 2-3, s. 248-250. [Recenze]JOHNSTON, T. Corpus linguistics and signed languages: no lemmata, no corpus, in: 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora, 2008, 82-87.JOHNSTON, T., SCHEMBRI, A. On Defining Lexeme in a Sign Language, in: Sign Language and Linguistics 2:2., 1999, 115-185.Lexikografie v kontextu informační společnosti, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008.LANGER, J. CD-ROM jako nosič slovníků znakového jazyka. In Trendy technického vzdělávání 2001 (dodatky). Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27-29.LANGER, J. Obousměrný překlad v elektronických slovnících znakového jazyka. In Pedagogický software 2008, 2008, 321-326.MACHOVÁ, S. Lexikografie, in: Současný český jazyk Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang), Praha: Karolinum, 1998, 61-84.MALM, A. On Sign Language Lexicography, 1990.MARTINCOVÁ, O., SVĚTLÁ, J. (eds). Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících: sborník příspěvků z konference: Praha 31. 10. - 1. 11. 2000, Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2000.MOTEJZÍKOVÁ, J. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Speciální pedagogika, 2003, č. 4.MOTEJZÍKOVÁ, J. Všeobecný slovník českého znakového jazyka, O-Ž. Infozpravodaj, roč. 13, 2005, č. 2, s. 2. [Recenze]MOTEJZÍKOVÁ, J. Znakování pro každý den. ČDS, roč. 10, 2002, č. 2-3, s. 250-253. [Recenze]MOTEJZÍKOVÁ, J., OKROUHLÍKOVÁ, L. Učíme se českou znakovou řeč. ČDS, roč. 10, 2002, č. 2-3, s. 246-248. [Recenze]MYSLIVEČKOVÁ, R. Slovník znaků křesťanských pojmů. ČDS, roč. 10, 2002, č. 2-3, s. 260-262. [Recenze]NOSKOVÁ, L., ŘEHÁKOVÁ, K. Zpráva o průzkumu znakové zásoby českého slovníku znakové řeči. Speciální pedagogika, roč. 5, 1994/95, č. 5, s. 16-22.OKROUHLÍKOVÁ, L. Kurz české znakové řeči. Infozpravodaj, roč. 11, 2003č. 1, s. 6-8. [Recenze]OKROUHLÍKOVÁ, L. Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny v ČR. Praha : ČKTZJ, 2008.OKROUHLÍKOVÁ, L. Nové trendy ve vytváření slovníků znakového jazyka ? využití parametrů znaku. In Sborník z VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutické konference. [CD-ROM] Olomouc : VUP, 2007.OKROUHLÍKOVÁ, L. Slovník porodnické terminologie. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha : FRPSP-Tamtam, 2005, s. 71-73.OKROUHLÍKOVÁ, L., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P. Rysy přirozených jazyků: Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie: Slovníky českého znakového jazyka. Praha : ČKTZJ, 2008.PETRÁŇOVÁ, R., MOTEJZÍKOVÁ, J. Lexikologie pro základní školy. Infozpravodaj, roč. 12, č. 4, s. 19. [Recenze]PRESNEAU, J.-R.  Signes et institution des sourds XVIII-XIXe siècle. Mayenne: Champ Vallon, 1998.RENARD, M., DELAPORTE, Y.  Aux origines de la langue des signes française Brouland, Pélissier, Lambert, les premiers illustrateurs 1855 - 1865. Paris: Langue des Signes Edition Publication, 2004.SCHREMER, G. M. From Variant to Standard: An Overview of the Standardization Process of the Lexicon of Sign Language of the Netherlands over Two Decades, in: Sign Language Studies 3.4,  2003, 469-486.SVENSÉN, B.  A handbook of lexicography: the theory and practice of dictionary-making. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.STOKOE, W. C., CASTERLINE, D. C., CRONEBERG, C. G. (eds). A dictionary of American Sign Language on linguistic principles. new ed. Silver Spring, MD: Linstok Pr., 1976.WAGNEROVÁ, J. Lexikografické zpracování znakových jazyků. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2004. ZVONEK, A. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie. Infozpravodaj, roč. 14, 2006, č. 2, s. 20-21. [Recenze]ZVONEK, A. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Infozpravodaj, roč. 14, 2006, č. 1, s. 19. [Recenze]ZWITSERLOOD, I.E.P. Sign language lexicography in the early 21st century and a recently published dictionary of sign language of the netherlands, in: International Journal of Lexicography 4, 2010, 443-476. 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora, 2008.Workshop Proceedings 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Corpora and Sign Language Technologies, 2010.Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon, International Conference on Language Resources and Evaluation, 2012.Slovníky: Knižní: BROŽÍK, J., MASNÍK, B., KURCOVÁ, Z. Slovník znakového jazyka. Gong. Praha : ASNEP, od května 1999, roč. 23, č. 5. CSONKA, Š, MISTRÍK, J; UBÁR, L. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava : SlPN, 1986. CSONKA, Š. Svet v posunkoch. Bratislava : SlPN, 1998. GABRIELOVÁ, D., PAUR, J., ZEMAN, J. Slovník znakové řeči. Praha : Horizont, 1988. LACHMAN, A., DANĚK, Z. Obrázkové karty se znakovou řečí. Praha : ČUN, 1996. MRZÍLKOVÁ, E., OSTATKOVÁ, M. Základy české znakové řeči I. Jinočany : H&H,1993. POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha : Fortuna, 2005. POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A - N. Praha : Fortuna, 2002. RŮŽIČKOVÁ, M. Než půjdeme do školy. Praha : Septima, 2000. RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč. Praha : Septima, 1997. RŮŽIČKOVÁ, M. Znakování pro každý den. Praha : Septima, 2001. Slovník znaků křesťanských pojmů pro Neslyšící. Praha : Naděje, 2001. Videokazety: KUBICOVÁ, J. a kol. Kurs znakové řeči 1-10. Hradec Králové : Videon 1991-1992. POTMĚŠIL, M. a kol. Kurz znakové řeči. Hradec Králové : PedF, 1989. PROCHÁZKOVÁ, A. A kol. Slovník znakového jazyka pro obor pedagogika a psychologie. Hradec Králové : PedF, 1992. Základní slovník znakové řeči. Plzeň : Pedagogické centrum, 1994. Znakový jazyk Základní kurz. Praha : FRPSP, 1991. CD-ROMy, DVD:PTÁČEK, V.; BUBERLE, V. Český slovník znakového jazyka 1-4. Praha: ČUN, 1997.PTÁČEK, V.; KOTVOVÁ, M. Slovník znakové řeči. I. díl. Praha: PedF UK, 1998.POTMĚŠIL, M. Zpracování dřeva - terminologická pomůcka. Beroun 2002Kurz české znakové řeči I., II., III., IV. Brno: Unie neslyšících, 2002-2006.Tecno Zeinu Výuka znakové řeči.(bibliografické údaje neuvedeny).Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003.VYSUČEK, P; MOTEJZÍKOVÁ, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003.FALTÍNOVÁ, R.; HOLUBOVÁ, M.; MOTEJZÍKOVÁ, J.; MYSLIVEČKOVÁ, R.; OKROUHLÍKOVÁ, L.; SERVUSOVÁ, J.; VYSUČEK, P. Lexikologie pro základní školy. Praha: FF UK, 2003.LANGER, J.; PTÁČEK, V.; DVOŘÁK, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1., 2., 3., 4. Olomouc: UP PedF, 2004.DINGOVÁ, N.; DVOŘÁKOVÁ, M.; FALTÍNOVÁ, R.; OKROUHLÍKOVÁ, L.; SERVUSOVÁ, J. a kol. Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. Praha: Tamtam, 2005.HORÁKOVÁ, R. Znaková zásoba terminologických pojmů (speciální pedagogika). Brno: MU, 2005.POTMĚŠIL, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie. Praha: Fortuna, 2005.  POTMĚŠIL, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis: botanika. Praha: Fortuna, 2005.  Zvířátka v českém znakovém jazyce. Praha: FRPSP, 2005.Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé.  Praha: Lorm, 2006.European Interactive Sign Language Courses. [DVD]  Brno: ČMUN, 2006.LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. Praha: Fortuna, 2006.ŠŮCHOVÁ, L.  a kol. Slovník český jazyk - český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM] Praha: FF UK, 2007.Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha: FF UK, 2007.Znakový výkladový slovník elektrotechnických pojmů: Vidím, co neslyším. [CD-ROM] Valašské Meziříčí: MZSŠSP, 2007.JORDA, D. a kol. Protetická technologie: Slovník odborné terminologie. [DVD]  Praha: ZŠ a MŠ pro SP, Jazykové centrum Ulita, 2007.LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. [DVD]  Praha: Fortuna, 2007.NOVÁKOVÁ, R. Mezinárodní znakový systém a překladový slovník základních frází ČZJ, NZJ, ASL, BSL a PZJ. [DVD] Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008.LANGER, J.; ŠTOLCAROVÁ, M.; BILÍKOVÁ, A. Znakování ruku v ruce [CD-ROM]. Olomouc, 2008.LANGER, J. a kol. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé - 2. díl [CD-ROM]. Praha: Lorm, 2008.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy. [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009. ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Evropské státy v českém znakovém jazyce. [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2009. Půlpánová, Lucie. Překladový slovník základní skautské terminologie. Český jazyk - český znakový jazyk s výkladem. [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2009.Terminologický slovník oboru dramatická výchova. český jazyk - český znakový jazyk. Brno: JAMU, 2011.multimediální CD a DVD z produkce FF UK, ČKTZJ, JC Ulita aj.Chci se s tebou domluvit. Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky. Praha: FRPSP, 2013. 

Požadavky

Student absolvuje 3 týdny (resp. 90hodin) praxe pod vedením vedoucího odborné praxe, popřípadě ve vybraném zařízení.

Garant

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.