Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Praxe komunikační (ACN100146)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100146 - Praxe komunikační, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem Praxe komunikační je umožnit studentům ověřit si v praxi dovednosti a znalosti, které si dosud osvojili v rámci Modulu komunikačního 1, 2, 3. 

Sylabus

Cílem Praxe komunikační je umožnit studentům ověřit si v praxi dovednosti a znalosti, které si osvojili v předcházejícím studiu oboru, zejména pak v rámci předmětů Modul komunikačního.  Celková délka praxe jsou tři týdny (celkem 90 hodin). Je realizována ve třech různých zařízeních, a to jako praxe převážně náhledová. Jedna z praxí může být souvislá (většinou 2 hod/týden po dobu jednoho semestru; celkem 30 hodin), ostatní pak souvislé (většinou týdenní; každá po 30 hodinách). Není nutné, aby praxe probíhaly pouze ve školách pro sluchově postižené. Důraz je naopak kladen na to, aby student praxe absolvoval v typově a komunikačně rozličných zařízeních. Z každé praxe si student vede souhrnný přehled o praxi (po ukončení praxe jej potvrzuje fakultní učitel) a pedagogický deník. Tyto dokumenty - spolu s hodnocením praxe vyhotoveným a podepsaným fakultním učitelem - následně slouží jako podklad pro reflexi praxe, již student provádí při osobní konzultaci s vyučujícím předmětu Praxe komunikační.

Literatura

Studijní literatura je totožná s literaturou doporučenou pro předměty Modul komunikační 1, 2, 3. Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Požadavky

Absolvování strukturované komunikační praxe dle požadavků rozepsaných v sylabu. 

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.