Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český znakový jazyk 3 (ACN100147)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100147 - Český znakový jazyk 3, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Podrobněji se seznámit s problematikou komunikace Neslyšících, osvojit si složitější lexikální a gramatické struktury z českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, shodová a prostorová slovesa apod.).

Sylabus

V semináři se studenti dále hlouběji seznamují s českým znakovým jazykem, osvojují si složitější lexikální a gramatické struktury českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka. Výuka bude probíhat přímou metodou v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka).Seminář se zaměřuje na recepci a schopnost porozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích - "autentickým textům" různých žánrů) a na produkci/vyprávění  souvislých příběhů a vedení  rozhovoru s Neslyšícími na vyšší úrovni. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován. Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):Jazykové a komunikační jevy:a)       pohyby úst (orální x mluvní komponenty)b)       nemanuální prostředky (podmínka, rozkaz)c)       vid a aspektd)       klasifikátory drženíe)       ikoničnostf)        inkorporaceg)       číslovky v ČZJ (finance, hmotnost…)Slovní zásoba/tematické okruhy:a)    Nakupování (typy obchody, názvy obchody,b)    Jídlo a vaření (druhy jídla, základní recepty …)c)     Oblečení (společenské x sportovní oblečení …)d)    Práce v domácnosti (úklid, domácí kutil …)e)     Stěhování (popis nábytku, změna umístění nábytku v místnosti, popis bytu…)f)     Fitness a životní styl (zdravá výživa, zdravý způsob života…)

Literatura

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-17-8.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-040-6.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-041-3.MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální pedagogika, roč. 13, 2003, s. 89-98. ISSN1211-2720.MACUROVÁ, A., PETŘÍČKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, roč. 14, 2004, s. 107-126. ISSN1211-2720.NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.NOVÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-04-8.NOVÁKOVÁ, R., TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-76-5.POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-49-9. Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Požadavky

Aktivní účast v seminář (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. dvou akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ.Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující M. Čihákové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky ÚJKN.

Garant

Mgr. Radka Nováková

Vyučující

Milena Čiháková