Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český znakový jazyk 6 (ACN100150)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100150 - Český znakový jazyk 6, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

V opoře o novou slovní zásobu šesti témat prohloubit znalosti studentů o komunikaci Neslyšících z pohledu rodilých uživatelů českého znakového jazyka a rozvíjet produkční a recepční kompetence studenta tak, aby byl schopen v oblasti produkční využívat všech specifických gramatických prostředků českého znakového jazyka a v oblasti recepční porozumět autentickému projevu rodilých mluvčích. Důraz je kladen na užívání specifických gramatických prostředků českého znakového jazyka, porozumění autentickému projevu rodilých mluvčích v různých situacích a souvislou produkci českého znakového jazyka v různých situacích.

Literatura

Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících I., II., III. [DVD-ROM] Praha: JC Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-00-2.HAY, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě. Diplomová práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.HEJLOVÁ, L. Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Slovní zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, roč. 18, 2008, s. 138 - 148. ISSN 1211-2720.MOTEJZÍKOVÁ, J. Simultánnost v českém znakovém jazyce. Diplomová práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2005.NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.Potměšil, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2005.SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.Slovník znaků křesťanských pojmů pro Neslyšící. Praha: Naděje, 2001.ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Evropské státy v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2009.TUČKOVÁ, D. Deixe a prostor v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-55-0.Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Požadavky

Zápočet: Aktivní účast v semináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. třech akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ. Zkouška: Studenti budou hodnoceni vyučujícím lektorem + dvěma lektory, kteří je v aktuálním semestru neučili.  Zkouška má dvě části:Vlastní 4-5minutové vyprávění na vylosované téma (studenti si ve výuce před koncem semestru vylosují téma, doma jej zpracují a videozáznam zašlou nejpozději v den konání druhé části zkoušky vyučujícímu přes youtube).10-15minutová konverzace studenta se zkoušejícím na téma zadané  zkoušejícím. Projev v českém znakovém jazyce bude nahrávána na videozáznam a následně analyzován a hodnocen. Každá část zkoušky je hodnocena max. 50 body. Celkové hodnocení je součtem bodů z obou částí. Jako úspěšná je hodnocena zkouška, v níž student získal min. 70 bodů Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující M. Čihákové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky CNES.

Garant

Mgr. Radka Nováková