Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Doplňková čeština 4 (ACN100152)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100152 - Doplňková čeština 4, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Seminář prohlubuje produkční a recepční schopnosti neslyšících studentů v češtině. Výuka je výrazně individualizována. Veškerá komunikace probíhá v ČZJ a psané češtině. Kontrastivní pojetí výuky: ČJ - ČZJ.Produkce vlastních textů, čtení a práce s různými typy textů, gramatická cvičení, stylistická cvičení, překladová cvičení (ČZJ - ČJ), česká frazeologie.Gramatika: V semináři si studenti osvojí tvary přídavných jmen, zájmen a číslovek a jejich užívání (produkci a recepci) ve větě a textu - a v souvislosti s tím pochopí princip shody, řízenosti a tzv. přimykání. Systém českých zájmen, přídavných jmen a číslovek (opět se zřetelem ke gramatickým kategoriím rodu, čísla a pádu) včetně jejich flexe (a fungování) bude vyložen v kontrastu s českým znakovým jazykem. Výklady a procvičování se zaměří i na související problémy slovosledné (zvl. pozice ve jmenných skupinách v rozvitém přívlastku shodném).Další témata dle aktuálních potřeb studentů.Součástí semináře jsou cvičení zadávaná k domácímu vypracování, reflexe vlastních chyb, práce s chybou ve vlastním i cizím textu, korektury textů, diskuse o problémových jevech.

Literatura

ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny. Praha: Karolinum, 2007. [vybrané kapitoly k probíraným tématům]BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum, 2005. [s. 68-74, s. 80-82, s. 89-93, s. 97-105, s. 132-134]ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. [s. 203-218]Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. [vybraná hesla vztahující se ke skloňování přídavných jmen, zájmen a číslovek]HERCIKOVÁ, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. 1. vyd. Praha: Karolinum.HRDLIČKA, M. a kol. Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno: SOZE, 2009. [vybrané kapitoly k probíraným tématům]HRONOVÁ, K. - TURZÍKOVÁ, M. Čeština pro cizince. Plzeň: Fraus, 1998. [části o používání adjektiv, zájmen a číslovek z lekcí 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24]KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. [s. 281-309]MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003. [vybrané kapitoly k probíraným tématům]PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 3. pád. Praha: Pevnost, 2005. [vybrané pasáže věnující se používání adjektiv, zájmen a číslovek v české větě]PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD II. 7. pád. Praha: Pevnost, 2006. [vybrané pasáže věnující se používání adjektiv, zájmen a číslovek v české větě]REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M. Communicatice Czech (Intermediate Czech). 2. vyd. vydala I. Rešková, 2004. [části o používání adjektiv, zájmen a číslovek z lekcí 1, 5, 6]REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M. Communicatice Czech (Intermediate Czech). Workbook. 2. vyd. vydala I.  Rešková, 2005. [části o používání adjektiv, zájmen a číslovek z lekcí 1, 5, 6]SGALL, P. - PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. [vybrané kapitoly k probíraným tématům]SVOZILOVÁ, N. - PROUZOVÁ, H. - JIRSOVÁ, A. Slovník neslovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia, 2005.  Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky a další učebnice češtiny pro cizince.Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů kurzu.

Požadavky

Aktivní účast v semináři i domácí přípravě (docházka min. 75 %), vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, průběžné plnění zadávaných úkolů, úspěch u průběžných a závěrečných testů (min. 75 %); seminární práce.

Garant

Mgr. Radka Zbořilová