Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do studia jazyka (ACN100202)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100202 - Úvod do studia jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

prosím doplnit

Sylabus

Předmět uvádí do studia jazyka v blocích věnovaným okruhům: 1. Komunikace, její složky a její typy. 2. Znak a jeho pojetí. 3. Přirozené jazyky a umělé znakové systémy v komunikaci. 4. Klasifikace jazyků. 5. Lidská řeč: jazyk, řeč. 6. Funkce jazyka a řeči. 7. Stavba jazyka (forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy, gramatický a lexikální systém jazyka). 8. Jazyk a společnost; jazyk a myšlení. 9. Lingvistika, její členění. Příbuzné disciplíny. 10. Lingvistické metody.

Literatura

ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998, s. 13-48, 65-73, 101-170, 179-224. ISBN 80-85839-24-5.ERHART, A. Základy jazykovědy. Praha: SPN, s. 7-134,  163-170. ISBN 14-397-84.JIRÁK, J.; NEKVAPIL, J.; ŠOLTYS, O. Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1996, s. 5-81. ISBN 80-7184-210-9.PALEK, B. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989, s. 241-264. ISBN 80-04-22 937-9.SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Český lid - suplement, 1996, 83, s. 20-53. ISSN 0009-0794.SAUSSURE, F. de Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989, s. 95-107, 139-156. ISBN 80-207-0070-6. Podle potřeby: základní mluvnice (češtiny) a další příručky o jazyce.

Požadavky

Zápočet: Aktivní práce v semináři, průběžné studium zadávaných textů, domácí příprava, solidní orientace v probírané látce (ověřovaná testem: min. 70% úspěšnost). Zkouška: Znalost lingvistické terminologie, důkladná znalost odpřednášené látky a předepsané literatury, schopnost ilustrovat poznatky o jazyce příklady. Zkouška je písemná (úspěšnost minimálně 70%). Zkoušku mohou studenti skládat až po získání zápočtu ze semináře Úvod do studia jazyka.

Garant

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.PhDr. Klára Richterová

Vyučující

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.PhDr. Klára Richterová