Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Odborný text a odborný styl (ACN100204)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100204 - Odborný text a odborný styl, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. 

Sylabus

Cílem semináře je položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. Studenti se (teoreticky i prakticky) soustředí jednak na kritické čtení odborných textů, jednak na proces jejich psaní. Účastníci semináře se seznámí s těmito tématy:Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí)  Charakteristické rysy odborného stylu a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.)Principy kultivovaného jazykového projevu, norma a kodifikace (současná pravopisná kodifikace, morfologická norma, syntaktické prostředky)Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ)Zásady čtení odborného textu, vedení dokumentaceÚčel psaní, strategie psaní, problémy se psaním a jak je překonatKanonické části odborné stati (model IMRAD a další)Koherence textu a její prostředkyArgumentační výstavba textu, argumentační falacieZásady publikační etiky - citace, parafráze, plagiátPlatná bibliografická norma a používání citačního softwaruEditace textu, typografické zásady

Literatura

ČECHOVÁ, M. - CHLOUPEK, J. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 4. přeprac. vyd. Praha: NLN, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.Hrubý, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-86792-02-1.KLEIN, O. Argumentace v komunikaci: průzkum komunikačního pojetí argumentu. Praha: FF UK, 2007. ISBN 978-80-7308-209-3.PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I., ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8.SGALL, P. - PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 9788024625058.Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.WESTON, A. Argumenty: rukověť pravidel. Brno: PedF MU, 2001. ISBN 80-210-2656-1.ZASTÁVKA, Z. Vše, co není zakázáno, se nesmí. O logice formální i neformální. Praha: Radix, 1998. ISBN 978-80-86031-15-2.

Garant

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.