Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do studia znakového jazyka (ACN100207)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100207 - Úvod do studia znakového jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

prosím doplnit

Sylabus

Předmět jako celek podává vhled do strukturních a funkčních specifik přirozeného jazyka českých neslyšících, českého znakového jazyka, a znakových jazyků obecně. Východiskem výkladu i práce v semináři je rozlišení verbální a neverbální komunikace, znakových systémů a přirozených jazyků (znakový jazyk jako přirozený jazyk); na základě toho je podána charakteristika znakových jazyků jako jazyků vizuálně motorických a přehled základních strukturních a funkčních shod a rozdílů mezi jazyky znakovými a jazyky mluvenými. Stručně je probrána historie výzkumu znakových jazyků ve světě a v ČR (a v souvislosti s tím i potřebné informace o metodách výzkumu znakových jazyků, zvl. o sběru jazykových dat). 

Literatura

ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997, s. 15-36, 107-127. ISBN 80-7110-183-4. KUCHAŘOVÁ, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005.MACUROVÁ, A. Jazyk v komunikaci neslyšících. Předběžné poznámky. Slovo a slovesnost 1994, 55, č. 2, s. 121-132. ISSN 0037-7031.MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 2001, 11, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-2720COLLINGE, N.E.(ed.) An Encyclopaedia of Language. London and New York: Routledge, 1990, kap.21 Sign language, s. 740-783. ISBN 0-415-02064-6.  

Garant

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.