Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS Muzejnictví (AHS100518)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AHS100518 - VS Muzejnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata/bloky:  Blok I. (doc. Stehlík, Mgr. Fialová)1) Dějiny muzejnictví a česká tradice2) Muzeum v kontextu dalších institucí péče o kulturní dědictví3) Základní legislativní rámec činnosti a existence muzeíBlok II. (doc. Stehlík, Mgr. Fialová)4) Standardy muzejní práce5) Sbírkotvorná činnost muzeí6) Tezaurace, odborná práce se sbírkouBlok III. (doc. Stehlík, dr. Junek, dr. Sklenář, Mgr. Fialová)7) Základní přístupy k budování expozic8) Nové historické expozice Národního muzea9) Nové přírodovědecké expozice Národního muzeaBlok IV. (doc. Stehlík, Mgr. Fialová, Mgr. Stránská)10) Muzeum jako výzkumná a vzdělávací instituce11) Práce s dětským návštěvníkem12) Výstava jako komplexní projekt přístupu k návštěvníkovi13) Diskuse

Literatura

AMBROSE Timothy - PAINE Crispin: Museum Basic (3rd Edition). Londýn : Routledge. 2012.BENEŠ Josef: Muzejní prezentace. Praha : Národní muzeum. 1981.BENEŠ Josef: Muzeologický slovník. Praha : Národní muzeum. 1978.BENEŠ Josef: Muzeum a sbírky. Praha. 1979.BENEŠ Josef: Muzeum a výchova. Praha : Ústav pro informace a řízení v kultuře. 1980. ISBN sine.BENEŠ Josef: Základy muzeologie. Opava. 1997.BRABCOVÁ, Alexandra (ed.): Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Praha : Open Society Fund; Náchod : Nakladatelství JUKO. 2003. ISBN 80-86213-28-5.DEAN David: Museum Exhibition. Theory and Practice. Londýn : Routledge. 2002.FIALOVÁ Dagmar: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha 2003, ISBN 80-86611-02-7.FIALOVÁ Dagmar: Vyhodnocení výzkumu Analýza sbírkových fondů muzeí ČR 1994-1996. Muzejní obzory 2/1999. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha, 1999. Monografické číslo.KESNER Ladislav: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-2471-104-4.Kol. autorů: Teorie a práce - dokumentace současnosti, Brno 2006. NEUSTUPNÝ Jiří. Muzeum a věda. Praha : Národní muzeum. 1968.PÁGO Ladislav: Úvod do muzejní konzervace a restaurování. Brno. 1986.SKLENÁŘ Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha : Paseka. 2001. ISBN 80-7185-399-2.STRÁNSKÁ Edita - STRÁNSKÝ Zbyněk Z.: Základy štúdia muzeológie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Banská Štiavnica : Fakulta prírodných vied, Katedra eko-muzeológie. 2000 (dostupné na Internetu).STRÁNSKÝ Zbyněk Z.: Úvod do studia muzeologie. Brno : UJEP. 1980, 1982. ISBN sine.ŠPÉT Jiří: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha : Národní muzeum v Praze. ISBN sine.WAIDACHER Friedrich: Príručka praktickej muzeologie. Bratislava : Slovenské národné múzeum. 1999. ISBN 80-8060-015-5ZIGULSKI Zdislav: Muzea na swiece. Warszava. 1982.ŽALMAN Jiří a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha - Brno, 2002.ŽALMAN Jiří: Příručka muzejníkova II. Praha 2007

Garant

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.