Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS Historická edukace (AHS240059)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AHS240059 - VS Historická edukace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus kurzu:Urban memory. Jak je minulost přítomna ve veřejném prostoru města? Jak městská krajina utváří kolektivní představy o čase a dějinách? Vstup do problematiky.Proměny městského prostoru po roce 1989: přepisování socialistické paměti míst.Pražské pomníky a další místa paměti. Terénní sonda do městské krajiny v okolí FFUK.Zmizelé Čechy. Sonda do úspěšné edice nakladatelství Paseka, jež se zaměřuje na rekonstrukci zaniklé tváře českých a moravských měst s pomocí fotografie. Srovnání se staršími verzemi dějin měst.Metodologické inspirace: četba případových studií z oblasti urban memory (Berlín, Mexico City, Paříž, Tokio aj.)Psaní města. Literární obrazy města jako prostoru paměti. Romány W. G. Sebalda a české literární reprezentace příběhu a historické identity měst.Proměny Prahy jako prostoru paměti.Jak se performuje městská identita? Případová sonda do dějin malého českého města dle výběru.Město, prostor a čas. Jaké představy o minulosti a historickém čase se utvářejí v rámci městského veřejného prostoru? Případová studie zaměřená na fenomén zanikání a znovuobjevování zmizelých míst.Urban memory a nová média: geolokační technologie a utváření kolektivní paměti ve veřejném prostoru (Paměť národa).

Literatura

Literatura:BLAIVE, Muriel, MOLDEN, Berthold: Hranice probíhají vodním tokem: odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic, Brno 2009.BOYER, Christine: The City of Collective Memory: Its Historical Imaginery and Architectural Entertainments, Cambridge 1996.CINAR, Alev, BENDER, Thomas: Urban Imaginaries: Locating the Modern City, London 2007.CRINSON, Mark (eds.): Urban Memory: History and Amnesia in the Modern City, New York 2005.FERENCOVÁ, Michaela (ed.): Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19-21. století, Brno 2009.FERGUSON, Priscilla: Paris As Revolution: Writing the Nineteenth-Century City, London 1997.HOJDA, Zdeněk, POKORNÝ, Jiří: Pomníky a zapomníky, Praha 1996.HUYSSEN, Andreas: Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford 2003.SCHAMA, Simon: Krajina a paměť, Praha 2007.SOUKUPOVÁ, Blanka (ed.): Město, identita, paměť, Bratislava 2007.STAIGER, Uta, STEINER, Henriette WEBBER, Andrew (eds.):  Memory Culture and the Contemporary City, London 2009.ZERUBAVEL, Eviatar: Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of Past, Chicago 2003.Zmizelé Čechy, edice nakladatelství Paseka.

Garant

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.