Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS Historická kultura (AHS333131)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AHS333131 - VS Historická kultura, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus:Co je to historická kultura? Vymezení pojmu na příkladu vzpomínání na druhou světovou válku. Sonda do různých médií, které zprostředkují obrazy války ve veřejném prostoru (fotografie, komiks, krásná literatura, muzeum, pamětník, počítačová hra, pomník, učebnice ad.).Učebnice dějepisu - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Zaměříme pozornost na proměny žánru, k nimž došlo po roce 1989, a na srovnání české a zahraniční produkce.Dějiny ve fotografii - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jak ukazují historii fotografie, si ukážeme na příběhu konkrétního snímku fotografky Susan Meiselas "Molotov man" (Nikaragua 1979), který se stal součástí globální popkultury.Historie jako počítačová hra - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jaké dějiny ukazují populární počítačové hry? Kromě sondy do mainstreamové produkce se zaměříme na koncept vzdělávacích "serious games" na příkladu Československa 38-89.Muzeum - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Srovnání českého způsobu vystavování dějin na příkladu Vítkovského památníku s praxí v zahraničí - Militärhistorisches Museum Dresden. Seminář se odehraje v muzeu.Pomníky - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Terénní seminář zaměřený na analýzu a interpretaci konkrétních pomníků v okolí FF UK a jejich funkce ve veřejném prostoru.Umělecké obrazy minulosti ve veřejném prostoru - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jak mohou umělecká díla a performance ovlivnit vztah veřejnosti k dějinám? Zaměřeno na projekty Davida Černého, skupiny Podebal, Lukáše Houdka ad.Pamětník - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jak se současný zájem o pamětnická svědectví a vstup oral history do veřejného prostoru odráží v sdílených představách o minulosti? Sondy do rodinné paměti.Krajiny paměti - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Lidický památník jako krajina vzpomínání - terénní seminář.Volné téma dle preferencí účastníků semináře.

Literatura

BARTLOVÁ, Milena (ed.). Pop history. Lidové noviny, 2003.BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. Karolinum, 1995.CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie?. Herrmann, 2004.CUSTEN, George Frederick. Bio/pics: How Hollywood constructed public history. Rutgers University Press, 1992.ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Lidové noviny, 2014.EVANS, Jessica; BOSWELL, David. Representing the nation: a reader: histories, heritage and museums. Psychology Press, 1999.FRISCH, Michael. A shared authority: Essays on the craft and meaning of oral and public history. Suny Press, 1990.HASKELL, Francis. History and its Images: Art and the Interpretation of the Past. Yale University Press, 1993.HAYDEN, Dolores. The power of place: Urban landscapes as public history. MIT press, 1997.HOJDA, Zdeněk; POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky. Paseka, 1996.JORDANOVA, Ludmilla J. History in practice. London: Arnold, 2000.KEAN, Hilda; MARTIN, Paul (ed.). The public history reader. 2013.MAUR, Eduard. Paměť hor. Praha: Havran, 2006.RITCHIE, Donald A. Doing oral history. Twayne Pub, 1995.ROSENZWEIG, Roy; THELEN, David Paul. The presence of the past: Popular uses of history in American life. Columbia University Press, 1998.SAMUEL, Raphael. Theatres of memory: Past and present in contemporary culture. Verso Books, 2012.SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Argo, 2007.ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.VERGO, Peter (ed.). New Museology. Reaktion Books, 1997.

Garant

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.