Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie hispanoamerické kultury (AIH520028)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AIH520028 - Filosofie hispanoamerické kultury, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednášky je umožnit scelující pohled na specifičnost hispanoamerické kultury, která je centrálním předmětem hispanoamerické filosofie dějin v 19. a 20. století. Přednáška se zaměří na pohled na Ameriku z Evropy (význam objevení Nového světa pro reflexi západní civilizace) a hlavně na vlastní hispanoamerickou sebereflexi. Bude sledovat proměny vizí Ameriky v esejích předních osobností hispanoamerického myšlení, od setkání španělských humanistů s indiánskými kulturami po současnou filosofii a teologii osvobození. Ústřední otázka koexistence různých kultur uvede do vztahu se svébytností hispanoamerické literatury.

Sylabus

1. Specifičnost hispanoamerické kultury a pojetí filozofie dějin (L. Zea).2. Tři otázky hispanoamerické filosofie kultury.3. Amerika v pohledu španělských humanistů: Las Casas, Sahagún.4. Osvobozenecký projekt: S. Bolívar, A. Bello.5. Civilizační projekt: D. F. Sarmiento. Pozitivismus v Latinské Americe.6. Projekt přijetí vlastní reality: González Prada; Martí a modernismus.7. Rodóův Ariel a arielismus.8. Myslitelé "Atenea": Reyes, Henríquez Ureña.9. Ohlas evropských teorií kultury. Ortega a Amerika.10. Indigenismus: Mariátegui. J. M. Arguedas.11. Rozčarování a kritické vize hispanoam. kultury: Ramos, Martínez Estrada. Borges.12. Filosofie dějin Octavia Paze13. Filosofie a teologie osvobození 

Literatura

Eseje o filosofii dějin:Sarmiento, Domingo F. Facundo.  Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.González Prada, Manuel. Páginas libres. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976.Martí, José. Nuestra América. CESLA, Varsovia, 1991.Reyes, Alfonso. Última Tule y otros ensayos. Caracas: Biblioteca Ayacucho.Reyes, Alfonso. Triptych.  Brno: Atlatis, 1937.Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000.Henríquez Ureña, Pedro. La utopía de América. Caracas: Biblioteca Ayacucho.Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, La Habana, 1973.Martínez Estrada, Ezequiel. Radiografía de la pampa. Madrid: CSIC, Colección Archivos, 1991.Ortega y Gasset, José. Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América. Madrid: Alianza Editorial, 1981.Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. México: Espasa-Calpe Mexicana, 1977.Carpentier, Alejo. Tientos y diferencias. La Habana,1966.Carpentier, Alejo. Razón de ser. La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1980.O’Gorman, Edmundo. La invención de América. México: FCE, 1958.Paz, Octavio. El laberinto de la soledad.  México: FCE, 1959.Paz, Octavio. Posdata. México: Siglo XXI, 1970.Sabato, Ernesto. La cultura en la encrucijada nacional. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1985.Uslar Pietri. Godos, insurgentes y visionarios. Barcelona: Seix Barral, 1986.Fuentes, C. El espejo enterrado.  México: FCE, 1992 (č. překlad: Pohřbené zrcadlo. Praha: Mladá Fronta, 2003).Antologie esejů:Herlighaus, Hermann - Walter, Monika (ed.). Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural. Berlin, 1994.Housková, Anna (ed.). Druhý břeh Západu. Iberoamerika jako soužití kultur, Praha, Mladá fronta, 2004.Zea, Leopoldo (comp.). Fuentes de la cultura latinoamericana, México, FCE, 1993. Sekundární literatura:Abellán, José Luis. La idea de América. Madrid: Ed. Istmo, 1972.Adorno, T. W. "El ensayo como forma". Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.Aínsa, Fernando. La reconstrucción de la utopía. México: Correo de la UNESCO, 1999. (Vzkříšení utopie. Přel. P. Pšenička.Brno: Host, 2007.)Castro, Belén. "Introducción". In J. E. Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000 (s. 9-135).Cerutti Guldberg, Horacio. Filosofía de la liberación americana. México: FCE, 1983.Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural  en las literaturas andinas. Lima: Horizonte, 1994.Čapek, Karel. Místo pro Jonathana. Praha: Symposium, 1970.Filosofía iberoamericana en la época del encuentro. Ed. Laureano Robles. Madrid: Trotta, 1992.Filosofický časopis 6/1992, 1 a 2/1993 (J.L. Abellán, H. Cerutti, E. Dussel aj.).Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filozofický ústav, 1994.García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. México: Grijalbo, 1990.Gómez-Martínez, José Luis. Más allá de la posmodernidad. Madrid: Mileto Ediciones, 1999.Housková, Anna. Visión de Hispanoamérica. Praha: Karolinum, 2010.Housková. Anna. Imaginace Hispánké Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech. Praha: Torst, 1998.Iñigo Madrigal, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1987.Jaimes, Héctor. La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano. Madrid: Fundamentos, 2001.Lauer, Mirko. Andes imaginarios, Discursos del indigensimo 2. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1997.Ortega y Gasset, José. Meditace o Quijotovi. Přel. M. Mašínová, doslov A. Housková. Brno: Host, 2007.Ricoeur, Paul. Život, pravda, symbol. Přel. M. Rejchrt, J. Sokol. Praha: Oikúmené, 1995.Roig, A.A. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE, 1981.Sobrevilla, David (ed.). Filosofía de la cultura. Madrid: CSIC, Tortta, 1998.Toynbee, Arnold. México y el Occidente. México: Antigua Librería Robredo, 1955.Volek, Emil. "Cesta z Argiropole do Maconda. Latinskoamerický intelektuál a cesty modernizace". Svět literatury, 2012, č. 45, s. 5-45.Zea, Leopoldo. Filosofía de la historia americana. México: FCE, 1978.Zea, L. Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica. México: UNAM, 1956.http://www.ensayistas.org  

Požadavky

Zk: ústní zkouška; student předloží seznam přečtených tří odborných studií a tří knih filosofických esejů o hispanoamerické kultuře.

Garant

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.