Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské provincie (AKA100059)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AKA100059 - Římské provincie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Charakteristika oboru, jeho metody, dějiny, hlavní okruhy 2. Střední Evropa před příchodem Římanů, nové provincie a jejich struktura3. Římská armáda a její struktura4. Výzbroj a výstroj římských legií a pomocných sborů5. Limes romanus (struktura limitu a jeho význam)6. Vojenské tábory (prameny, výstavba, vzhled, zástavba). 7. Provinciální sídliště I. (stavební technologie, materiály vici, Canabae)8. Provinciální sídliště II. (města, veřejné stavby, obytné domy)9. Lázně a vodovody v římských provinciích (struktura, příklady)10. Venkovské villy, zemědělství (villae rusticae, plodiny)11. Bronzové nádoby (technologie, typologie, chronologie)12. Spony I. (technologie, typologie, chronologie; spony starší doby římské)13. Spony II. (pozdní doba římská)14. Terra sigillata I. (technologie, typologie, výrobní centra)15. Terra sigillata II. (chronologie) 16. Keramika římských provincií I (luxusní keramika kromě sigillat)17. Keramika římských provincií II (užitková a transportní keramika)18. Římsko-provinciální lampy19. Římsko-provinciální sklo20. Bronzové předměty (kování, chirurgické nástroje)21. Cesty, obchod (mapy, epigrafické památky, stavba cest, vozy, struktura obchodu) 22. Náboženství římských provincií 23. Pohřební ritus v provinciích v 1. - 4. stol. po Kr. (kremace, inhumace, náhrobky) 24. Římské provincie a vztahy k našemu území v 1. - 4. stol. po Kr.

Literatura

Bechert, T. (hrsg.) 1999: Die Provinzen des römischen Reiches, Mainz am Rhein.Bishop, M. C. - Coulston, J. C. N. 1993: Roman Military Equipment from the Punic Wars to the fall Rome, London.Bouzek,J. - Ondřejová, I. - Musil, J. 1997: Úvod do klasické archeologie, Praha.Bouzek,J. - Sakař, V. 1991: Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě, Praha.Fischer, T. (hrsg.), 2001: Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Achäologie, Stuttgart. Gassner,V. - Jilek, S. - Ladstätter, S. 2002: Am Rande des Reiches. Die Römer in Österreich. Wien. Johnson, A. 1987: Römische Kastelle des 1. und 2. Jh. n. Chr. in Britanien und in den germanischen Provinzen des Römerreiches (bearb. von D. Baatz), Mainz am Rhein.Kandler, M.- Vetters, H. (hrsg.) 1986: Der römische limes in Österreich, Wien.Karasová, Z. 1998: Die römischen Broznegefässe in Böhmen, Fontes archaeologici pragenses, Pragae. Wacher, J. 1990: The Roman World. London - New York. Wasmer, L. (hrsg.) 2000: Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht. Mainz a. Rhein,

Garant

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.