Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská archeologie (AKA100101)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AKA100101 - Římská archeologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Založení Říma, legendy a skutečnost2. Etruský Řím. Konec královské doby a počátek republiky3. Řím střední republiky: portréty4. Říms střední republiky: drobné umění5. Řím pozdní republiky: nástěnné malířství6. Pozdně republikánské sochařství7. Architektura střední a pozdní republiky8. Drobné umění pozdní republiky9. Počátek doby císařské I: II. a III, pompejský styl10. Augustovský klasicismus11. Drobné umění agustovské doby12. Umění iulsko-klaudijské13. IV. Pompejský styl v malířství, Pompeje a Herkulaneum14. Flavijovské období (portréty, historické reliéfy, funerální památky, ideální sochy)15. Trajánské období I (portréty, Trajánův sloup, oblouk v Beneventu)16. Trajánské období II (ostatní historické reliéfy, ideální sochy)17. Hadriánské období (portréty, historické reliéfy, ideální sochy - kopie řeckých prací)18. Hadriánské období (rané sarkofágy, mozaiky)19. Antoninské období (portréty, sloup Marka Aurelia a další historické reliéfy)20. Sarkofágy antoninského období, malířství 2. století21. Severovci (portréty, oblouky Septimia Severa)22. Portréty 3. století, malířství a mozaiky 3. století23. Sarkofágy 3. století, období tetrarchie24. Konstantin Veliký (portréty, historické reliéfy), další portréty 4. a 5. století25. Mozaiky pozdního období, opus sectile, kameje a některé další významné památky uměleckého řemesla26. Raně křesťanské katakomby a slonovinová diptycha

Literatura

Povinná literatura:Andreae, B.: Die römische Kunst. Freiburg 1999.Bianchi Bandinelli, R.: Rome, The Centre of Power, Late Empire. London 1970/1995DeRose Evans, J. (ed.): A Companion to the Archaeology of the Roman Republic. Oxford 2013.Strong, D., Antické umění. Praha 1971 (část Řím). Doporučená literatura:Andreae, B.: Antike Bildmosaiken. Mainz a.Rhein 2003.Baldassarre, I. et al.: Römische Malerei. Milano/Köln a.Rhein 2002.Dunbabin, K. M. D.: Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge 1999.Pelikán, O.: Antické umění. skripta Brno 1972.Bianchi Bandinelli, R. - Giuliano, A.: Etrusker und Italiker. München 1974.Kleiner, D. E. E.: Roman Sculpture. Yale - London 1992.Ramage, N-H. - Ramage, A.: Roman Art. London 1995.Sadurska, A.: Archeologia starožytnego Rzymu I-II. Warszawa 1975, 1980.Kraus, T.: Das römische Weltreich. PKG. Berlin 1967.Vermeule, C.: Roman Art: Early Republic to Late Empire. Boston 1979.Ferrua, A.: Katakomben. Stuttgart 1991.Koch, G.: Frühchristliche Sarkophage. Handbuch der Archäologie. München 2000.Baldassare, I. - Pontrandolfo, A. - Rouveret, A. - Salvadori, M.: Römische Malerei. Milano 2002.

Garant

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.PhDr. Pavel Titz, Ph.D.