Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská archeologie I (AKA200015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AKA200015 - Římská archeologie I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1.Založení Říma, legendy a skutečnost2. Etruský Řím. Konec královské doby a počátek republiky3. Řím střední republiky: portréty4. Říms střední republiky: drobné umění5. Řím pozdní republiky: nástěnné malířství6. Pozdně republikánské sochařství-7. Architektura střední a pozdní republiky8. Drobné umění pozdní republiky9. Počátek doby císařské I: II. a III, pompejský styl10. Augustovský klasicismus11. Drobné umění agustovské doby12. umění iulsko-klaudijské13. IV. Pompejský styl v malířství, Pompeje a Herkulaneum

Literatura

Pelikán, O., Antické umění, skripta Brno 1972 (část Řím).Strong, D., Antické umění, Praha 1971 (část Řím).Hesla v Encyklopedii antiky, Praha 1973.Bianchi Bandinelli, R., Rome, The Centre of Power, Late Empire, Londýn 1970, 1995 a další vydání francouzská, německá a italská.Ramage, N-H. a A., Roman Art, London 1995.Sadurska, A., Archeologia starožytnego Rzymu I-II, Warszawa 1975, 1980.

Garant

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.