Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římský limit (APA550014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu APA550014 - Římský limit, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Počátky římské přítomnosti v dané oblasti a budování prvních fortifikací přes konstituování limitu - Limes v Germániích, Noriku, Panonii a Dacii. Podrobněji je také zmíněna struktura římských legií a pomocných sborů, literární a jiné prameny informující o vzniku fortifikací. Dále struktura táborů (hlavní stavby, nálezy) a vývoj limitu v pozdním období.Hlavní tematické mokruhy:1.    Limes romanus, charakteristika limitů, zhodnocení zpráv starověkých autorů, zhodnocení struktury ochrany provinciálních hranic.2.    Římská armáda v období principátu a dominátu: struktura, členění. Výzbroj a výstroj římských vojenských jednotek v 1. - 4. století po Kr.3.    Vojenské stavby na limitu: tábory dočasné a stálé, dispozice, situování v krajině. Literární a archeologické prameny.4.    Hlavní táborové stavby, limitní cesty, veže na limitu.5.    Počátky a vývoj římského limitu ve střední Evropě od doby Augustovy vlády do období dominátu - historický přehled a archeologické doklady těchto aktivit.6.    Limes v provincii Germania Inferior - seznámení s vojenskými tábory na tomto úseku limitu (levý břeh Rýna až po Remagen).7.    Hornogermánský limes: úseky 1 - 5 (Koblenz - Frankfurt).8.    Hornogermánský limes: úseky 6, 10, 11 (starší fáze limitu do flavijského období).9.    Hornogermánský limes v 7. - 9. úseku (2. pol. 2. století), raetský limes (úseky 12 - 15).10.    Limes na pravém břehu Dunaje mezi Řeznem a Pasovem11.    Limes v Noriku.12.    Limes v Panonii.13.    Limes v Thracii a Dacii.

Literatura

Baatz, D. 2000: Der römische Limes. Archäologische Asflüge zwischen Rhein und Donau. Berlin.Bechert, T. 2008: Germania Inferior. Eine Provinz an der Nordgrenze des Römischen Reiches. Mainz a. Rhein.Bouzek, J. - Sakař, V. 1990: Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě. Praha.von Bülow, G. - Ivanov, R. 2008: Thracia. Eine Römische Provinz auf der Balkamhalbinsel. Mainz am Rhein. Fischer, T. 2002: Noricum. Orbis Provinciarum. Mainz a. Rhein. Friesinger, H.- Krinzinger, F. 1997: Der römische Limes in Österreich. Wien.Musil, J. 2000: Dočasné římské tábory v literárních pramenech, Studia Hercynia IV, 103-130.Gassner, V. - Jilek, S. - Ladstätter 2003: Am Rande des Reiches. Die Römer in ÖSterreich. Wien. v. Overbeck, B. 1976: Raetien zur Prinzipatzeit, ANRW II/5.2, 658-689.Visy, Z. 1988: Der pannonische Limes in Ungarn.. Budapest.Wacher, J. (ed.) 1990: The Roman World I, II. London.Webster, G. 1969: The Roman Imperial Army. London.

Garant

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.