Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení institucí a vedení lidí (APE510002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu APE510002 - Řízení institucí a vedení lidí, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

ZÁKLADNÍ LITERATURA:·         ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. 2007.·         BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. 1. vyd. Praha : Grada, 2010.·         BEDRNOVÁ, E. NOVÝ, I.a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007.·         KOMÁRKOVÁ, R., PROVAZNÍK, R. Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE, 1996.·         KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001. ·         TURECKIOVÁ, M.  Klíč k účinnému vedení lidí: odemkněte potenciál svých spolupracovníků. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. DOPORUČENÁ LITERATURA:·         ARMSTRONG,M.  Personální management. Praha: Grada, 1999. ·         KUBEŠ,M. , SPILLEROVÁ,D., KURNICKÝ, R.  Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd.. Praha : Grada, 2004.·         NOVÝ, I. a kol. Interkulturální management: Lidé kultura a management. Praha: Grada. 1996.·         NOVÝ, I. SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a managery. Praha: Grada, 2002. ·         NOVÝ, I. SCHROLL-MACHL, S. a kol. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Praha : Management Press, 2003.·         PLAMÍNEK, J. FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2002.·         PRŮCHA, J.a kol. Úvod do managementu. Praha : J.A.Komenského, 1996.·         TOMEŠ, I.  a kol. Sociální správa. Praha : Portál, 2002. ·         ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: ASPI, 2004.·         ŠRONĚK, I. Kultura v mezinárodním podnikání . 1. vyd. Praha : Grada, 2001.  

Garant

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.