Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství pro religionisty II (ARL100091)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ARL100091 - Filosofie náboženství pro religionisty II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženstvíKierkegaard a počátky existenciální interpretace víryNietzsche a "smrt Boha"Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství (evangelická teologie XX.stol.)Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann aj.Tillichova filozofie náboženstvíKatolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)Náboženství a jazyk (analytická filozofie),  WittgensteinNáboženství a hermeneutika (Ricoeur)Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.) 

Literatura

Povinná literatura pro variantu "Filozofie náboženství pro posluchače religionistiky a filozofie"Schaeffler, Filozofie náboženství+ alespoň 2 knihy z oddílu Prameny + alespoň 1 knihu z oddílu sekundární literaturaPrameny:Augustinus, VyznáníPascal, B., MyšlenkyFeuerbach, F., Podstata náboženstvíKierkegaard, S., Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.Praha: Svoboda-Libertas, 1993Nietzsche, F., Radostná věda, Praha: Votobia, 1996Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra; Nietzsche, F., AntikristP. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha: Oikúmené, 1993K. Jaspers, Filozofická víra, Praha: Oikúmené, ..P. Tillich, Odvaha býtP. Teilhard de Chardin, Chuť žítG. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnostSekundární literatura:Allen D., Filozofie jako brána k teologiiCole P., Filozofie náboženstvíFloss P., Cesty evropského myšleníGrabner-Heider A., Kritische Religionsphilosopie, Graz 1993Küng, H.: Existiert Gott?, München: Piper, 1978Pavlincová, H. a Horyna, B., Filozofie náboženství, Brno 1999Poláková, J., Perspektiva naděje, Praha: Vyšehrad, 1994Küng, H., Grosse christliche Denker, München, 1994Schaeffler, Filozofie náboženstvíWeischedel, W.: Der Gott der Philosophen, Darmstadt 1983Zirker,H. Religionskritik, Düseldorf, 1982 

Požadavky

Kurs je zakončen ústní zkoušku, při níž první otázka vychází ze seznamu přečtené literatury (příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem, pro nějž pak platí stejná pravidla jako pro esej za první semestr - viz jeho parametry v sylabu pro Filosofii náboženství I, ARL100090).

Garant

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.