Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mudrosloví starověkého Předního východu (ARL100272)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ARL100272 - Mudrosloví starověkého Předního východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod: definice a charakteristika sapienciálního žánru, jeho specifické formy, vztah k náboženství2. Mudrosloví starověkého Egypta: sbírky naučení, mudroslovné dialogy a další sapienciální útvary3. Sumerské mudrosloví I: sbírky přísloví4. Sumerské mudrosloví II: soubory naučení, mudroslovné dialogy, básně a další sapienciální útvary5. Akkadské mudrosloví: přísloví, soubory naučení, mudroslovné dialogy, mudroslovné básně a další sapienciální útvary6. Mudrosloví starověké Sýrie: gnómika v nesapienciálních žánrech (korespondenci apod.), soubory naučení v rozsáhlejších mudroslovných skladbách7. Churritské mudrosloví: bajky v churritsko‑chetitském Zpěvu o propuštění, akkadsko‑churritská bilingva z Ugaritu, překlad Šuruppakových naučení do churritštiny8. Chetitské mudrosloví: gnómika v nesapienciálních žánrech (korespondenci apod.), soubory naučení určené různým profesním skupinám9. Staroizraelské mudrosloví I: gnómika v knize Přísloví a dalších biblických textech10. Staroizraelské mudrosloví II: kniha Jób11. Staroizraelské mudrosloví III: kniha Kazatel

Literatura

Alster, Bendt, Wisdom of Ancient Sumer, Bethesda: CDL Press, 2005.Alster, Bendt, Proverbs of Ancient Sumer: The World’s Earliest Proverb Collections, I‑II, Bethesda: CDL Press, 1997.Antalík, Dalibor - Starý, Jiří - Vítek, Tomáš (ed.), Mudrosloví v archaických kulturách, Svět archaických kultur 4; Praha: Herrmann & synové, 2009.Beckman, Gary, "Proverbs and Proverbial Allusions in Hittite", in: Journal of Near Eastern Studies 45, 1986, str. 19‑30.Cohen, Yoram, Wisdom from the Late Bronze Age, Society of Biblical Literature: Writings from the Ancient World 34; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013.Dušek, Jan, "Achíkarova slova z Elefantiny", in: Dalibor Antalík - Pavel Čech - Jana Mynářová - Jan Dušek, Na stezkách domu Baalova: Náboženské texty literární a kultické, Starověké písemnictví Levanty 2; Praha: Oikúmené, 2014, str. 168‑186.Lambert, Wilfred George, Babylonian Wisdom Literature, Oxford: Clarendon, 1960; Winona Lake: Eisenbrauns, 31996.Prosecký, Jiří, Prameny moudrosti: Mudroslovná literatura staré Mezopotámie, Praha: Oikúmené, 1995.Vachala, Břetislav, Moudrost starého Egypta, Praha: Knižní podnikatelský klub, 1992.von Rad, Gerhard, Wisdom in Israel, London: SCM Press, 1972.

Garant

doc. Dalibor Antalík, Dr.

Vyučující

doc. Dalibor Antalík, Dr.