Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení organizační změny (ASGV00151)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ASGV00151 - Řízení organizační změny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Cílem této VP je seznámit studenty se základními principy řízení změn v organizacích (change management) a tyto principy sledovat a aplikovat na případových studiích. V úvodních teoretických hodinách se studenti seznámí se základy teorie řízení změn, principy fungování organizace, plánováním a prováděním změn a jejich dopadem na organizaci a její zaměstnance. Budou diskutovány nejčastější nástroje a postupy používané při řízení změn ? komunikace, vedení změny, motivace, vzdělávání zaměstnanců ovlivněných změnou.Na tento teoretický základ naváže analýza několika případových studií, na kterých se teoretické koncepty budou demonstrovat v praxi. Je vhodné, aby studenti ovládali angličtinu na úrovni porozumění psanému textu (Business English), neboť pro některé případové studie budou použity materiály Harvard Business School a Stern School of Management, NYU.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, aktivní znalost angličtiny (Business English). Pro některé případové studie jsou využity materiály Harvard Business School a Stern School of Management, NYU.

Garant

Mgr. Dana Mudd, Ph.D.