Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční ekonomie (JEB027)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu JEB027 - Finanční ekonomie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Cílem předmětu je studentům poskytnout základní poznatky o problematice peněz, bankovnictví, nebankovních finančních institucí a finančních trhů. Obsah: 1) Peníze2) Úroková míra3) Veřejné finance4) Finanční trh5) Komerční bankovnictví6) Nebankovní finanční zprostředkovatelé7) Investiční instrumenty8) Centrální bankovnictví9) Bankovní regulace a dohled10) Měnová politika11) Mezinárodní finance 12) Finanční krize

Literatura

Základní literatura: 1) Černohorský, J., Teplý, P. (2011). Základy financí, Grada, Praha (http://www.grada.cz/zaklady-financi_6515/kniha/katalog/) Doplňková literatura: 1) Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2008). Základní principy bankovnictví/Basic Principles of Banking, Karolinum press, Praha (http://www.cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=3722) 2) Musílek, J. (2011). Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 3) Dvořák P. (2005). Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, Linde, Praha 4) Polouček, S. et al. (2009). Peníze,banky,finanční trhy, C.H. Beck 5) Sekerka, B. Teplá, L. (2005). Peněžnictví I, Univerzita Pardubice

Požadavky

i) 10% aktivitaii) 30% esej na zadané témaii) 60% závěrečný písemný test 

Garant

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.