Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Markets Instruments I (JEM035)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu JEM035 - Financial Markets Instruments I, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Část I: Futuritní obchody1. Základní rysy forwardových a futuritních obchodů: rozdíl mezi forwardovým a futuritním obchodem, praktické aspekty obchodování (clearingové středisko, systém záloh, tržní aktualizace, dodací proces, limity), báze (contango, backwardation).2. Příklady finančních futuritních kontraktů: akciový futuritní kontrakt, měnový futuritní kontrakt, krátkodobý úrokový futuritní kontrakt, dlouhodobý úrokový futuritní kontrakt (cenový faktor, obligace nejlevnější k dodání).3. Model držebného: odvození základního vztahu, oceňování futuritních kontraktů, férová cena futuritních kontraktů (krytá a nekrytá úroková parita, implikované forwardové sazby).4. Spekulační futuritní obchody: základní rysy spekulačního obchodu (finanční páka), otevřená obchodní pozice (dlouhá a krátká pozice), spreadové obchody (vnitrokontraktní spread, motýlí spread), obchodování s bází.5. Arbitrážové futuritní obchody: základní rysy arbitrážového obchodu, krabicová arbitráž, konverzní arbitráž.6. Zajišťovací futuritní obchody: typologie zajišťování, zajišťování pomocí spotových obchodů, základní prvky futuritního zajištění (zajišťovací poměr, zajišťovací efektivnost), bazické riziko, interpolativní zajištění, zajišťovací poměr minimalizující rozptyl, praktické příklady futuritního zajišťování.Část II: Opční kontrakty6. Mechanika opčních kontraktů (základní pojmy, hokejkové diagramy, praktické aspekty obchodování)7. Příklady opčních kontraktů (akciový, měnový, úrokový, indexový)8. Základy oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesova formule, parametry citlivosti, parita prodejní a kupní opce)9. Kombinování opcí (straddle, spread, pokrytá opce,aj.)10. Opční obchody (poziční a spreadový spekulační obchod, rámečková arbitráž, zajišťování pomocí opcí)11. Exotické opce (asijské, bariérové, korelační, hybridní, aj.)

Literatura

Základní doporučená literatura: Blake D.: Financial Market Analysis, McGraw-Hill, 1990. (existuje český překlad a také již vyšlo druhé vydání) Hull J.: Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice-Hall International, 1993. Ostatní dopourčená literatura: Blaha Z. S., Jindřichovská I.: Opce, swapy a futures ? deriváty finančního trhu, Management Press, 1994. Colburn J. T.: Trading in Options on Futures, New York Institute of Finance, 1990. Dothan M. U.: Prices in Financial Markets, Oxford University Press, 1990. Hull J.: Introduction to Futures and Options Markets, Prentice-Hall International, 1991. Jílek J.: Termínové a opční obchody, Grada Publishing, 1995.Set of lecturer's handoutsProf. Dedek's teaching materials can be also found on his personal website http://dedeklegacy.cz/index.html

Garant

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Vyučující

PhDr. František Čechprof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.Ing. Michala Moravcová