Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Markets Instruments II (JEM036)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu JEM036 - Financial Markets Instruments II, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Část I: Cenné papíry s pevným úročením2. Analýza výnosové křivky: křivka nulových sazeb (metoda porcování obligace, Metoda syntetické bezkupónové obligace), křivka implikovaných forvardových sazeb, očekávané změny úrokových sazeb, křivka pari sazeb, oceňování obligací s pohyblivým kupónem, obligace indexovaná o inflaci (kritická inflace), teorie výnosové křivky.4. Dohoda o prodeji a zpětném nákupu: klasické repo (právní versus ekonomický přístup k repu, terminologie, zálohování), užití repo operací (financování dlouhé pozice, pokrytí krátké pozice, posilování výnosů, zvyšování finanční páky, řízení likvidity).6. Cenné papíry peněžního trhu: konvence peněžního trhu, kótování na výnosové a diskontní bázi, nástroje peněžního trhu (depozitum peněžního trhu, obchodovatelný vkladový certifikát).Část II: Swapy8. Dohoda o budoucí úrokové sazbě (FRA): tržní konvence, zajišťování pomocí FRA, FRA stripy, cenové souvislosti s futuritními kontrakty, cenové souvislosti se swapy.10. Akciový swap: mechanismus swapového kontraktu, akciový swap s pevnou a pohyblivou jistinou, esoterické swapy, swapce.

Literatura

Basic recommended textbooks: Handouts: 03 Fixed Income Securities, 04 Swaps ContractsBlake D.: Financial Market Analysis, McGraw-Hill, 1990. (The Czech translation and the the second edition is available) Hull J.: Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice-Hall International, 1993.

Garant

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.