Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (PKIN099)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PKIN099 - Filozofie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Vznik filosofie a její předmět - základní pojmy.2. Zrod řecké filosofie a půdorys jejího tázání. Mýthos a logos; pojem fysis.3. Vrcholné období řecké filosofie: Sókratés - Platón - Aristotelés.4. Problém pravdy a křesťanská filosofie. 5. Stoicismus a epikurejství. Augustinus. 6. Filosofie středověká. Renesanční filosofie a F. Bacon.7. Počátky novověké filosofie. Racionalismus (Descartes) a britský empirismus (Locke - Berkeley - Hume).8. Komenský - jeho "Labyrint", "Cesta světla" a "Obecná porada?"9. Kant a základní pojmy jeho učení. Hegel a německá klasická filosofie.10. Schopenhauer a Nietzsche: vůle - moc - svoboda "od" a "k" - nadčlověk.11. Filosofie existence (Kierkegaard - Marcel - Jaspers - Sartre - Camus). 12. Autentický způsob existence. "Mít" a "být". Filosofie dialogu (Buber). Filosofický rozměr vztahu "Já" a "Ty".13. Česká filosofie (Masaryk - Rádl - Patočka). 14. Fenomenologie a hermeneutika (Husserl - Heidegger - Gadamer).

Literatura

BEDNÁŘ, M. (2009). Pohyb člověka na biodromu: Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha: Karolinum. 190 s. ISBN 978-80-246-1665-0.SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 1. a 2. vyd. Praha : Karolinum,1994 a 1996. 3. rozšíř. vyd. Vyšehrad, 1998. 389 s. ISBN 80-7021-253-5.STŐRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Přel. Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk. Sedmé, přeprac. a rozšíř. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2000. Přel. z: Kleine Weltgeschichte der Philosophie. 631 s. ISBN 80-7192-500-2.

Požadavky

Požadavky na zápočet a zkoušku: písemná práce zkouška ústní

Garant

PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.