Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (PKIN099C)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PKIN099C - Filozofie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Vznik filosofie a její předmět, základní pojmy. Zrod řecké filosofie. Mýthos a logos; pojem fysis.2. Vrcholné období řecké filosofie: Sókratés - Platón - Aristotelés.3. Problém pravdy. Stoicismus a epikurejství. 4. Racionalismus (Descartes) a britský empirismus (Locke - Berkeley - Hume).5. Kant, Nietzsche - základní pojmy ve vztahu ke zdraví a tělesnosti. 6. Filosofie existence (Kierkegaard, Heidegger). Dasein. Autentický způsob existence.7. Různá pojetí tělesnosti.8. Různá pojetí zdraví (Descartes versus Heidegger).9. Patočka a lidská existence. Ontologické pojetí pohybu.10. Východní filosofie a její vztah ke zdraví a tělesnosti.11. Opakování.

Literatura

ARISTOTLE. Nicomachean Ethics DESCARTES, R. Meditations on First Philosophy (Trans. J. Cottingham). Cambridge: Cambridge University Press, 1996. HEIDEGGER, M. Phenomenological Interpretations with Respect to Aristotle: Indication of the Hermeneutical Situation. In T. Kisiel and T. Sheehan (Eds.), Becoming Heidegger. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2007, pp. 150-184. HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. MARTÍNKOVÁ, I. Understanding Harmony. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2003, vol. 39, no. 2, pp. 85-90. MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. Zen and Sports: Focusing o­n the Quality of Experiencing. In J. Parry, N. Watson and M. Nesti (Eds.). Theology, Ethics and Transcendence in Sport. New York: Routledge, 2011, pp. 211-222.MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. The Double Instrumentality of Sport. Studies in Physical Culture and Tourism, 2011, vol. 18, no. 1, pp. 25-32.PATOČKA, J. Body, Community, Language, World (Trans. E. Kohák). Chicago and La Salle, Ill: Carus Publishing Company, 1998. PLATO. Five Dialogues. Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Phaedo. (Trans. G.M.A. Grube). Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987. RUSSELL, B. Problems of Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1976.SVENAEUS, F. The hermeneutics of medicine and the phenomenology of health: Steps towards a philosophy of medical practice. Dordrecht: Kluwer, 2000.

Požadavky

Požadavky na zápočet: test - otázky s volnou odpovědí Požadavek na zkoušku: ústní zkouška

Garant

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.