Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie sportu (PKIN181N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PKIN181N - Filozofie sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Filosofie, metoda, problematika rozumění a vědění, pojem kinantropologie. 2. Definice sportu.3. Cíle a smysl sportu. Instrumentálnost ve sportu. Sporty zaměřené na úkol a estetické sporty. 4. Vnitřní a vnější hodnoty ve sportu.5. Problematika soutěže ve sportu.6. Kategorizace bojových aktivit. Filosofické základy bojových umění. 7. Nebezpečné sporty a jejich smysl.8. Problematika hry (rozdíl mezi: sport, play a game).9. Problematika pohybu a tělesnosti. 10. Kalokagathia - harmonizační péče o člověka.11. Filosofické základy Olympismu.12. Sport a spiritualita.13. Východní filosofie ve vztahu ke zdraví a pohybu člověka.14. Opakování.

Literatura

COUBERTIN, P. de: Olympism. Selected Writings. Lausanne: IOC, 2000. DESCARTES, R. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2001. DEŠIMARU, T. Zen a bojová umění. Praha: Portál, 2003. HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. HUINZINGA, J. Homo ludens. Praha: Dauphin, 2000. JIRÁSEK, I. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. KRETCHMAR, S. Practical Philosophy of Sport and Physical Activity. Champaign, Il.: Human Kinetics, 2005. LOLAND, S. The logic of progress and the art of moderation in competitive sports. In Tännsjö and Tamburrini (Eds.). Values in Sport. London: Routledge, 2000, pp. 39-56.MARTÍNKOVÁ, I. Jak rozumět kalokagathii? Tělesná kultura, 2012, vol. 35, no. 1, pp. 93-105. MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia - harmonie duše a těla, nebo harmonie člověka? Česká kinantropologie, 2003, vol. 7, no. 1, pp. 75-81. MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. The Double Instrumentality of Sport. Studies in Physical Culture and Tourism, 2011, vol. 18, no. 1, pp. 25-32.MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. Two Ways of Conceiving Time in Sports. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2011, vol. 41, no. 1, pp. 23-31. PARRY, J. et al. (Eds.). Sport and Spirituality: An Introduction. London: Routledge, 2008. PATOČKA, J. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh, 1995. PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1997. PLATÓN: dialogy SARTRE, J-P. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004.ŠÍP, R. (Ed.). Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Masarykova Univerzita a Paido, Brno, 2008.

Požadavky

Zápočtový test (otázky s volnými odpověďmi) na základě přednášek a doporučené četby a následná zpětná vazba k testu (individuální konzultace).

Garant

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.