Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie přírody /AP/ (PKIN198N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PKIN198N - Filozofie přírody /AP/, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Přednášky:1. Příroda a přirozenost - fyzis, různá pojetí přírody, problematika přírodních zákonů, nové pojetí světa přírody.2. Filosofická pojetí přírody - předsokratici, dále např. Aristoteles, T. Akvinský, Neubauer .3. Prožitek - charakteristika prožitku, důležitost bytí v teď a tady," flow experience".4. Harmonie.5. Technika- techné, Heidegger a jeho kritika techniky.6. Taoismus- pojem tao, přirozenost a metody dosahování přirozenosti, jin a jang, wu-wej aj.7. Taoistické pojetí vůdce - pojetí vůdce obecně. Semináře: 1. Pojetí přírody u nefilozofických myslitelů.2. Problematika návratu k přírodě.3. H.D. Thoreau a jeho dílo Walden aneb Život v lesích.4. Filozofie dobrodružné výchovy. 5. Výzva a aktivity v přírodě.6. Sémantika dobrodružné výchovy.7. Vůdcovství v aktivitách v přírodě.

Literatura

CAPRA, F. Tao fyziky. Praha: DharmaGaia, 2003. HEIDEGGER, M. Věda, technika a zamyšlení. Praha : Oikoymenh, 2004. HOWE, L.A. Different Kinds of Perfect: The Pursuit of Excellence in Nature-Based Sports. Sport, Ethics & Philosophy, 2012, vol. 6, no. 3, pp. 353-368.HOWE, L.A. Remote Sport: Risk and Self-Knowledge in Wilder Spaces. Journal of the Philosophy of Sport, 2008, vol. 35, no. 1, pp. 1-16.JAMES, S.P. The Presence of Nature: A Study in Phenomenology and Environmental Philosophy. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové, 1994. KREIN, K. Nature and risk in adventure sports. In M. McNamee (Ed.), Philosophy, Risk and Advanture Sports. London: Routledge, 2007, pp. 80-93.LAO-C´. Tao te ťing. Praha : DharmaGaia, 1997. LIEDKE, G. Die Bedeutung von Natur im Bereich de Outdooraktivitäten. Köln: Deutsche Sporthochschule Köln, 2005. LOLAND, S. Outline of an Ecosophy of Sport. Journal of the Philosophy of Sport, 1996, vol. 23, pp. 70-90. ISSN 0094-8705MARTÍNKOVÁ, I.. Aims and Aimlessness in Relation to Movement Practice. In I. Martínková and L. Dastlík (Eds.), Movement - the Art of Life. Prague: The Karolinum Press, 2006, p. 31-42. MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia - harmonie duše a těla, nebo harmonie člověka? Česká kinantropologie, 2003, vol. 7, no. 1, p. 75-81.MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. Two Ways of Conceiving Time in Sports. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2011, vol. 41, no. 1, pp. 23-31.MARTÍNKOVÁ,I., NEUMAN, J. Prezentace a texty k předmětu Filosofie přírody. Elektronická knihovna UK FTVS 2006. NEUMAN, J. Joseph Cornell : Pedagog přírody. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. 2007, vol. 8, pp. 140-143. NIETZSCHE, F. Lidské, příliš lidské. Praha: Oikoymenh, 2011.TELAMA, R. Nature as motivation for physical activity. In P. Oja and R. Telama (Eds.), Sport for All. Amsterdam: Elsevier, 1991, pp. 607-615.VUOLLE, P. Nature and environments for physical activity. In P. Oja and R. Telama (Eds.) Sport for All. Amsterdam: Elsevier, 1991, pp. 597-606.WURDINGER, S.D. Philosophical issues in Adventure education. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing, 1994.

Požadavky

Požadavky na zápočet: Studium vybraného díla a jeho interaktivní prezentace v semináři. Odevzdání prezentace.Aktivní účast na hodinách.

Garant

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.