Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie sportu OSP (PKIN222N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PKIN222N - Filozofie sportu OSP, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod do filosofie sportu - metoda, témata, základní směry, pojem kinantropologie. 2. Pojetí člověka z hlediska jeho existence, celistvost člověka.3. Člověk: tělesnost a pohyb - různá pojetí těla a pohybu.4. Definice sportu. Role sportovních pravidel. Téma hry - game a play.5. Cíle a smysl sportu. Ideály ve sportu. Kalokagathia.6. Filosofické základy Olympismu.7. Problematika soutěže ve sportu. Sport a instrumentálnost.8. Sport a problém zdraví. Různá pojetí zdraví. 9. Sport a příroda. Nebezpečné sporty.10. Sport a spiritualita. Filosofické základy bojových umění. 11. Etika sportu - z hlediska deontologie, utilitarismu, etiky ctností.12. Etika sportu - hodnoty ve sportu.13. Způsoby vyučování/předávání sportovní etiky.14. Shrnutí, opakování.

Literatura

COUBERTIN, P. de: Olympism. Selected Writings. Lausanne: IOC, 2000. DESCARTES, R. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2001. DEŠIMARU, T. Zen a bojová umění. Praha: Portál, 2003. HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. HUINZINGA, J. Homo ludens. Praha: Dauphin, 2000. JIRÁSEK, I. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. KRETCHMAR, S. Practical Philosophy of Sport and Physical Activity. Champaign, Il.: Human Kinetics, 2005. LOLAND, S. The logic of progress and the art of moderation in competitive sports. In Tännsjö and Tamburrini (Eds.). Values in Sport. London: Routledge, 2000, pp. 39-56.MARTÍNKOVÁ, I. Jak rozumět kalokagathii? Tělesná kultura, 2012, vol. 35, no. 1, pp. 93-105. MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia - harmonie duše a těla, nebo harmonie člověka? Česká kinantropologie, 2003, vol. 7, no. 1, pp. 75-81. MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. The Double Instrumentality of Sport. Studies in Physical Culture and Tourism, 2011, vol. 18, no. 1, pp. 25-32.MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. Two Ways of Conceiving Time in Sports. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2011, vol. 41, no. 1, pp. 23-31. PARRY, J. et al. (Eds.). Sport and Spirituality: An Introduction. London: Routledge, 2008. PATOČKA, J. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh, 1995. PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1997. PLATÓN: dialogy SARTRE, J-P. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004.ŠÍP, R. (Ed.). Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Masarykova Univerzita a Paido, Brno, 2008.

Požadavky

Zápočtový test (otázky s volnými odpověďmi) na základě přednášek a doporučené četby a následná zpětná vazba k testu (individuální konzultace).

Garant

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Irena Martínková, Ph.D.