Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (LPED06)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LPED06 - Filozofie výchovy, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata pro seminární práci a vystoupení studentů:• Filozofická východiska v dějinách pedagogického myšlení• Filozofická východiska pedagogických směrů antiky• Filozofická východiska středověké výchovy• Humanismus a jeho dopad na výchovu • Osvícenství, racionalismus a empirismus, vliv na výchovné koncepce• Pragmatismus, instrumentalismus a výchova• Filozofická východiska alternativních škol• Výchova a existencialismus• Výchova kritická teorie (antiautoritativní výchova)• Výchova a kritický racionalismus, otevřená společnost• Filozofické základy multikulturality• Výchova a ideologie, totalitarismus a výchova• Radikální pluralismus, postmodernismus a výchova• Enviromentální otázky ve výchově a příroda jako východisko• Etická výchova, její hlavní aspekty a zdroje• Hodnoty ve výchově• Personalismus, osobnostní rozvoj, východiska a limity• Filozofické zdůvodnění lidských a dětských práv• Pojetí dítěte a dětství, práva dítěte• Významné postavy české filozofie s vlivem na výchovu (Komenský, Masaryk, Drtina, Rádl, Patočka či další…)• Filozofie výchovy a střet civilizací, extremismus• Konstruktivismus ve výchově• Odmítání výchovy• Dobro a zlo ve výchově Další náměty na seminární práce:• J.A. Komenský : Předehra pansofie• Humanizující dimenze současné školy• Osobnostní a sociální výchova• Výchova k hodnotám• Dítě v osobnostním pojetí• Filozofické aspekty mediální výchovy• Znepokojení nad současným dětstvím• Filozofické aspekty alternativních škol• Konstruktivismus ve výchově a vzdělání• Filozofické aspekty etické výchovy• Filozofické aspekty environmentální výchovy• Filozofické aspekty multikulturní výchovy• Omyly společnosti vědění• Výkonová orientace současné školy a její následky....• Etické aspekty učitelovy práceProjekty mohou být uchopeny nejen teoreticky, ale také s přesahy do současné školní praxe

Literatura

Studijní literatura:Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.Cangelosi, James S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-014-6.Eyrovy, Linda a Richard. Jak naučit děti hodnotám. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-360-9.Slavík, Jan. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.Vališová, A., Kasíková, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011.Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2004.Singule, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992.Stark S. a kol. Kapitoly z filozofie výchovy. Dobrá Voda: A. Čeněk, 2003.Belz, H. & Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.

Garant

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.