Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie náboženství II. (LPHI11)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LPHI11 - Filozofie náboženství II., Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Základní studijní literatura a studijní pomůcky COLE, Peter. Filozofie náboženství. Přeložil Ondřej Fischer. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. 150 s. Philosophy of religion. ISBN 80-7178-719-1. HELLER, Jan - MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. 2. revidované vydání. Praha: Kalich, 2004. 316 s. + mapa. ISBN 80-7017-721-7. PAVLINCOVÁ, Helena - Horyna, Břetislav. Filosofie náboženství: pokus o typologii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 252 s. ISBN 80-210-1702-3. SCHAEFFLER, Richard. Filosofie náboženství. Přeložila Jolana Poláková. 1. vydání. Praha: Academia, 2003. 224 s. Orig.: Religionsphilosophie. ISBN 80-200-1195-1.

Garant

PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.