Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie těla a tělesnosti II. (LPHI17)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LPHI17 - Filozofie těla a tělesnosti II., Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Studijní literatura:HOGENOVÁ, Anna. Kvalita života a tělesnost. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 304 s. ISBN 80-7184-580-90.HOGENOVÁ, Anna (ed.). Pohyb a tělo: výběr filosofických textů. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 236 s. ISBN 80-7184-580-9.MERLEAU-PONTY, Maurice. Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. 1. vydání. London: Routledge classics, 2002. XXIV, 544 s. Orig.: Phénom?nologie de la perception. ISBN 0-415-27841-4.NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Přeložil Otokar Fischer. Olomouc: Votobia, 1995. 368 s. Orig.: Also sprach Zarathustra. ISBN 80-85885-79-4.PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy sestavil Jiří Polívka. 1. vydání. Praha: ISE, 1995. 204 s. ISBN 80-85241-90-0.Hogenová, A. K fenoménu pohybu a myšlení. Praha: Eurolex 2006, ISBN 80-8681-72-4Hogenová, A. K fenoménu výkonu. Praha: Eurolex 2005, ISBN 80-8681-35-XHogenová A., K problematice poznání. Praha : Pedagogická fakulta 2005, ISBN 80-7290-222-9Heidegger, M. Sein und Zeit. Halle : Max Niemayer, 1929.Heidegger, M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1979. Heidegger, M. Vier Seminare. Le Thor 1966, 1968, 1969. Frankfurt am Main : Vittorio Kostermann, 1977.Heidegger, M. Wegmarken. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1967.Heidegger, M. Unterwegs zur Sprache. Tübingen : Verlag Günter Neske Pfulingen, 1959.

Garant

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.