Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie XX. století (ontologie) I. (LPHI21)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LPHI21 - Filozofie XX. století (ontologie) I., Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Studijní literatura:CARNAP, Rudolf. Der logische Aufbau der Welt. 3. vydání. Hamburg: F. Meiner, 1966. 290 s. FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Přeložili Čestmír Pelikán et al. 2. vydání. Praha: Herrmann & synové, 2003. 304 s. Orig.: Dits et écrits 1954-1988 par Michel Foucault. ISBN 80-239-2454-0.HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Přeložili Ivan Chvatík et al. 2. opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2002. 488 s. Orig.: Sein und Zeit. ISBN 80-7298-048-3.HEIDEGGER, Martin. Heraklit. Herausgegeben von Manfred S. Frings. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1979. XII, 406 s.HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. 1. Band. Hrsg. von Brigitte Schillbach. 1. vydání. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1996. 596 s. ISBN 3-465-02620-9.HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. 2. Band. Hrsg. von Brigitte Schillbach. 1. vydání. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1996. VIII, 454 s. ISBN 3-465-02928-3.HUSSERL, Edmund. Karteziánské meditace. Přeložila Marie Bayerová; doslov napsal Jan Patočka. 2. vydání. Praha: Svoboda - Libertas, 1993. 210 s. Orig.: Cartesianische Meditationen (und Pariser Vorträge). ISBN 80-205-0311-0HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filozofie. 2. vydání. Praha: Academia, 1996. 568 s. Orig.: Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. ISBN 80-200-0561-7.LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno: esej o exterioritě. Přeložili Miroslav Petříček jr. a Jan Sokol. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1997. 274 s. Orig.: Totalité et Infini. ISBN 80-86005-20-8.POPPER, Karl Raimund, sir. Logika vědeckého zkoumání. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1997. XLIV, 618 s. Orig.: The Logic of Scientific Discovery. Logik der Forschung. ISBN 80-86005-45-3.POPPER, Karl Raimund, sir. Otevřená společnost a její nepřátelé. 1, Uhranutí Platónem. Přeložil Miloš Calda. 1. vydání. Praha: ISE, 1994. 354 s. Orig.: The open society and its enemies. ISBN 80-85241-53-6.WITTGENSTEIN, Ludvig. Filosofická zkoumání. Přeložil Jiří Pechar. 2. upravené vydání. Praha: Filosofia, 1998. 294 s. Základní filosofické texty. Orig.: Philosophische Untersuchungen. ISBN 80-7007-103-6.WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Přeložil a úvodní pozn. opatřil Jiří Fiala. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1993. 230 s. Orig.: Logisch-Philosophische Abhandlung. ISBN 80-85241-30-7.

Garant

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.