Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie XX. století (noetika) II. (LPHI22)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LPHI22 - Filozofie XX. století (noetika) II., Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Studijní literatura:PLATÓN, Ústava, (7. kniha), přel. F.Novotný, Praha 1921PLATÓN, Listy (7.list), přel. F.Novotný, Praha 1928 ARISTOTELÉS , Metafyzika, přel A.Kříž, Praha 1946ARISTOTELÉS. O duši, přel A.Kříž, Praha 1947DESCARTES, René, Úvahy o první filosofii, přel. Z. Gabriel., Praha 1970. HUME, David. Zkoumání lidského rozumu,přel. V. Gaja, Praha 1972. KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu,přel. Jaromír Loužil ve spolupráci s Jiřím Chotašem a Ivanem Chvatíkem., Praha 2001. HUSSERL,Edmund, Karteziánské meditace, přel. M. Bayerová, Praha 1968GADAMER, Hans. Georg, Pravda a metoda, přel. M.Petříček, Praha 2010WITTGENSTEIN, Ludwig, O jistotě, přel. V.Zátka, Praha 2010KUHN, Thomas, Struktura vědeckých revolucí, přel. T.Jeníček, Praha 1997SEIDL, Horst. Bytí a vědomí: gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici,přel. Karel Floss, Praha 2005. ŠPŮR, Josef. Úvod do systematické filosofie: gnoseologie. Upravila Markéta Šálená., Dobrá Voda, 2002.

Garant

PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.