Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a náboženství v postmoderní době (LPHI28)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LPHI28 - Filozofie a náboženství v postmoderní době, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata: Literatura a obecný úvod Lyotard - výklad Lyotard: Postmoderní situace Lyotard: Postmoderna vyložená dětem Lyotard: Diference Foucault - výklad Foucault: Archeologie vědění Foucalt: Slova a věci Derrida - výklad Derrida: Texty k dekonstrukci Spaemann: Štěstí a vůle k dobru Deleuze - výklad Deleuze: Nietzsche a filosofie

Literatura

Základní studijní literatura a studijní pomůckyGÁL, Egon, ed. a MARCELLI, Miroslav, ed. Za zrkadlom moderny: filozofia posledného dvadsaťročia: Michel Foucault, Jean Francois Lyotard, Gilles Deleuze, Gianni Vattimo, Paul K. Feyerabend, Richard Rorty, Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas. Bratislava: Archa, 1991. 320 s. ISBN 80-7115-025-8.HAUER, Tomáš. Napište si svoji knihovnu: (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru). Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 259 s. ISBN 80-85866-88-9.HAUER, Tomáš. S/krze postmoderní teorie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 227 s. ISBN 80-246-0545-7.WELSCH, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 198 s. ISBN 80-7113-104-0. Doporučená studijní literatura a studijní pomůckyDERRIDA, Jacques. Násilí a metafyzika. Praha: Filosofia, 2002. 274 s. ISBN 80-7007-166-4.DERRIDA, Jacques. Politiky přátelství. 1. vydání. Praha: Filosofia, 1994. 31 s. ISBN 80-7007-050-1.LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého: dva rozhovory. Přeložil Jan Sokol. 1. vydání. Praha: Zvon, 1997. 65 s. ISBN 80-7113-217-9.LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1994. 197 s. ISBN 80-85241-67-6.RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. 2: Konfigurace ve fiktivním vyprávění. 1. vydání. Praha: Oikoymenh, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3.RICOEUR, Paul. Křehká identita: Úcta k druhému a kulturní identita. Přeložil Miloš Rejchrt. 1. vydání. Třebenice: Mlýn, 2000. 49 s. ISBN 80-902296-9-7.RICOEUR, Paul. Myslet a věřit: kritika a přesvědčení: rozhovor vedli François Azouvi a Marc Launay. Praha: Kalich, 2000. 245 s. ISBN 80-7017-421-8.

Garant

PhDr. Miloslava Blažková, CSc.