Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika v sociální a charitativní práci (LSYS25)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LSYS25 - Filozofie a etika v sociální a charitativní práci, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Filozofie: 1) BUBER, Martin. Das dialogische Prinzip: Ich und Du; Zwiesprache; die Frage an den Einzelnen; Elmente des Zwischenmenschlichen. Heidelberg: Lambert Schneider, 1962. 320 s.2) FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Přeložil Michal Prokop. 1. vydání. Praha: Rybka, 2002. 379 s. ISBN 80-86182-27-4.3) HABERMAS, Jürgen - LUHMANN, Niklas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung? 10. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. 404 s. ISBN 3-518-06358-8.4) HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací. Přeložil Ladislav Nagy. Předmluva Michael Žantovský. 1. vydání. Praha: Rybka, 2001. 441 s. ISBN 80-86182-49-5.5) JASPERS, Karl. Úvod do filosofie: dvanáct rozhlasových přednášek. Z německého originálu přeložil Aleš Havlíček. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1996. 119 s. Orig.: Einführung in die Philosophie. ISBN 80-86005-05-4.6) KUČERA, Zdeněk. Pravda a iluze moderní teologie - hledání věrohodné transcedence od moderny k postmoderně. Praha: nakl. Martin, 2004. 199 s. ISBN 80-85955-27-X.7) KUČERA, Zdeněk. Teologická filozofie biblického personalismu. In VOGEL, Jiří - KUČERA, Zdeněk - TOTH, Daniel. Zdeněk Trtík: teolog Církve československé husitské. 1. vydání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2004. 173 s. ISBN 80-239-3986-6.8) ROHLS, Jan. Philosophie und Theologie in Geschichte und Gegenwart. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2002. 611 s. ISBN 3161478126.Etika:1) Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.2) GOLDMANN, Radoslav - CICHÁ, Martina. Etika zdravotní a sociální práce. 1. vydání. Olomouc 2004. 126 s. ISBN 80-244-0907-0. 3) GROTEFELD, Stefan - NEUGEBAUER, Matthias - STRUB, Jean-Daniel - FISCHER, Johannes (Hrsg.). Quellentexte theologischer Ethik: Von der Alten Kirche bis zur Gegenwart. Stuttgart: Kohlhammer, 2006. 494 S. ISBN 978-3-17-018747-4.4) FUKUYAMA, Francis. Velký rozvrat. Přeložila Alena Faltýsková. 1. vydání. Praha: Academia, 2006. 375 s. ISBN 80-200-1438-1.5) HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 1. vydání. Praha: Galén, 1994. 230 s. ISBN 80-85824-03-5.6) HUNOLD, Gerfried W. Lexikon der christlichen Ethik: auf der Grundlage des Lexikon für Theologie und Kirche. 1. Bd.: A - K. 3. Auflage. Freiburg im Breisgau [u.a.]: Herder, 2003. 1032 col. ISBN 3-451-22046-6.7) HUNOLD, Gerfried W. Lexikon der christlichen Ethik : auf der Grundlage des Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Bd.: L - Z. 3. Auflage. Freiburg im Breisgau: Herder, 2003. col. 1033-2170. ISBN 3-451-22047-4.8) GERFRIED, W. Hunold - LAUBACH, Thomas - GREIS, Andreas. Theologische Ethik. Utb FüR Wissenschaft: Stuttgart, 2000. 338 S. ISBN 3-8252-1966-6.9) CHADIMA, Martin. Charitativní péče - Dějiny a současnost: pracovní texty pro studenty Katedry náboženské výchovy a charitativní práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7041-632-7.10) JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 1. vydání. Praha: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.11) KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. 1. vydání. Brno: Luboš Marek, 2001. 128 s. ISBN 80-86263-19-3.12) KÜNG, Hans. Světový étos: projekt. Z něm. orig. přel. Karel Floss, Břetislav Horyna. 1. vydání. Zlín: Archa, 1992. 151 s. Orig.: Projekt Weltethos. ISBN 80-900249-4-7.13) LOCHMAN, Jan Milič. Desatero. 1. vydání. Praha: Kalich, 1994. 154 s. ISBN 80-7017-828-0.14) MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.15) NANDO, Belardi. Didaktik und Methodik Sozialer Arbeit. 1. vydání. Frankfurt/Main: Diesterweg, 1980. 264 . ISBN 3-425-07754-6.16) NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1.17) ROHLS, Jan. Geschichte der Ethik. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1991. 553 s. ISBN 3-16-145663-7.18) SEDLÁK, Jiří - HODOVSKÝ, Ivan. Etika ve společnosti a v povoláních. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. 165 s. ISBN 80-7067-413-X. 19) SPISAR, Alois. Ethika v duchu církve československé. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1948. 352 s.20) THIELICKE, Helmut. Theologische Ethik. 3. Band. Entfaltung. 3. Teil, Ethik der Gesellschaft, des Rechts, der Sexualität und der Kunst. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1964. 972 s.

Garant

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.